Zespół Szkół Nr 31

 • "Dozwolone do 21/Upto 21"
  21.09.2018

  Festiwal promuje filmową twórczość młodych artystów, którzy nie przekroczyli jeszcze 21 lat. W naszej szkole już po raz czwarty odbywa się jego żoliborska edycja. Projekcje filmów odbywają się w sali 207 w godzinach 9:00-15:00. Festiwalowi towarzyszą warsztaty animacji filmowej prowadzone przez znaną realizatorkę filmów animowanych i instruktorkę Panią Anielę Lubieniecką.
 • UBEZPIECZENIE - INFORMACJE DLA RODZICÓW

  Szanowni Rodzice,

  prosimy o zapoznanie się z dokumentami dotyczącymi ubezpieczenia na rok szkolny 2018/19.

  2018-09-01_Szk._Felin___13_-_polisa.pdf

  Aneks_1_NNW_Szkolne_III_184.pdf

  Karta_Produktu-_NNW_szkolne.pdf

  OWU_NNW_Szkolne_III___aneks_rodo.pdf

 • 07.09.2018

  Kiliński W TEATRZE

  Już tradycją naszej szkoły stało się uczestniczenie społeczności szkolnej- uczniów, rodziców, dyrekcji i nauczycieli w spektaklach baletowych i operowych Teatru Wielkiego. W tegorocznym repertuarze znajduje się kilka pozycji, które uczniowie starszych klas już znają. Biorąc jednak pod uwagę ich spektakularność, proponujemy po raz kolejny legendarne już przedstawienie Madame Butterfly (opera), niezwykle ciekawy inscenizacyjnie i przepiękny muzycznie Czarodziejski flet( opera) W.A. Mozarta, w nowatorski  a jednocześnie wzruszający  sposób ukazaną operę narodową Straszny dwór Stanisława Moniuszki czy tragiczna i przejmującą  Carmen (opera).

  Nowości w tegorocznym sezonie stanowią: I przejdą deszcze (balet)- nawiązanie do twórczości K.K. Baczyńskiego, Nasz Chopin(balet) koncert na dwa fortepiany upamiętniający 100 rocznicę odzyskania niepodległości. Obejrzymy także grane już w ubiegłych latach, ale przez nas jeszcze nieodkryte, Umarłe miasto(opera) i Damę Kameliową (balet).

  Zapraszamy do przepięknej Sali Moniuszki Was, drodzy Uczniowie, Waszych Rodziców i Przyjaciół. Uczyńmy z tych spotkań nie tylko święto sztuki, ale i możliwość pogłębienia relacji z najbliższymi osobami.

  Terminarz i ceny biletów (uwzględniona 30% zniżka dla grup):

  I przejdą deszcze - 24.10.2018 (środa), godz.19.00                                                                                                          
  Nasz Chopin- 21.11.2018(środa), godz. 19.00                                                       

  Madame Butterfly- 5.12.2018 (środa), godz.19.00                                                 

  Dama Kameliowa (tylko dla dorosłych)- 31.01.2019(czwartek), godz.19.00         

  Carmen- 19.03.2019(wtorek), godz.19.00, 32 zł                                                   

  Umarłe miasto- 26.03.2019, godz.19.00                                                                                                                                                  
  Straszny dwór- 14.05.2019, godz.19.00

  Cena biletu: 77 zł, Carmen 32 zł

  Liczba miejsc ograniczona! Decyduje kolejność wpłat.

  Pieniądze na bilety należy składać u Anny Wodzyńskiej- sala 208 w nieprzekraczalnym terminie do 27 września!

  Zaprzaszam serdecznie
  Anna Wodzyńska - nauczycielka języka polskiego

   

 • 31.08.2018

  IX edycja programu „Twoje Dane – Twoja Sprawa” 2018/19

  Najmłodsi uczestnicy programu

  Po raz kolejny nasza szkoła uczestniczy w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym ,,Twoje Dane - Twoja Sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”.

  Koordynator szkolny: Kinga Łukaszewska

  Kolejne lata realizacji Programu oraz fakt, że cieszy się on niesłabnącym zainteresowaniem wśród placówek oświatowych dowodzą, jak bardzo jest on potrzebny. Dlatego ta, zapoczątkowana w 2009 r. inicjatywa edukacyjna, będzie kontynuowana również i w roku szkolnym 2018/2019.
   

 • Harmonogram roku szkolnego 2018/19

  ZEBRANIA Z RODZICAMI - ŚRODY GODZ.18.00

  12.09.2018 - KLASY 1: holl,stołówka

  pozostałe klasy z wychowawczami

  24.10.2018 - wywiadówka 

  12.12.2018 - wywiadówka

  23.01.2019 - wywiadówka - podsumowanie 1 okresu

  27.03.2019 - wywiadówka

  22.05.2019 - wywiadówka

  I okres: 03.09.2018 - 18.01.2019

  dla klasy 4 TOR do 14.12.2018

  II okres 21.01.2019 - 31.08.2019

  Koniec roku szkolnego dla klas maturalnych 26.04.2019

  Koniec roku szkolnego KKZ 05.07.2019 godz.15.30

  Przerwy świąteczne:

  zimowa: 23.12.2018 - 31.12.2019

  wiosenna: 18.04.2019 - 23.04.2019

  Ferie zimowe: 28.01.2019 - 10.02.2019

  Uroczystości:

  03.09.2018  poniedziałek/ Rozpoczęcie roku szkolnego 9.00, klasy pierwsze 11.00

  12.10.2018 piątek/ Dzień Komisji Edukacji Narodowej godz.12.30

  19.10.2018 piątek/ godz.10.30 Uroczystość 50-lecia szkoły

  09.11.2018 piątek/ Apel z okazji Święta Niepodległośći

  26.04.2019 piątek/ godz. 12.00 zakończenie roku szkolnego klas maturalnych

  21.06.2019 piątek/ godz.09.00 - zakończenie roku szkolnego

  05.07.2019 czwartek/ godz.15.30 - zakończenie kursu kwalifikacyjnego

  EGZAMINY MATURALNE

  pisemne: od 06.05.2019 do 23.05.2019

  ustne: od 06.05.2019 do 25.05.2019

  Rekolekcje wielkopostne - kwiecień 2019

  Wigilie klasowe - 21.12.2018 po 4 lekcjach

  Egzaminy poprawkowe: 26-30.08.2019 od godz. 8.30

 • Podręczniki szkolne 2018/19

  Wykaz podręczników szkolnych: https://zs31warszawa.edupage.org/text35/?

 • Zebranie uczestników kursu złotnik-jubiler

  Zebranie uczestników kursu złotnik-jubiler i zajęcia organizacyjno-informacyjne odbędą się 03.09.2018r. o godz. 15.30 w sali 103w.

  ZAPRASZAMY SŁUCHACZY KURSU

 • Gratulacje dla tegorocznych maturzystów

  Gratulacje dla tegorocznych maturzystów

  Serdecznie gratulujemy tegorocznym maturzom wspaniałałych wyników! Szczególne życzenia przesyłamy klasie 4 TOR, która zdała w 100% egzamin maturalny z matematyki. yes

 • Akcja bezpieczne wakacje 2018
  27.06.2018

  Nasza szkoła dołączyła do Ogólnopolskiej Akcji Bezpieczne Wakacje 2018. 

  Akcja bezpieczne wakacje 2018 - Obrazek 1

  BEZPIECZNE WAKACJE 2018!

  Celem ogólnopolskiej akcji Bezpieczne Wakacje jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych.

  Cel zostanie osiągnięty poprzez promowanie bezpiecznych zachowań we współpracy z instytucjami realizującymi funkcje publiczne oraz za pomocą Internetu i innych mediów. Akcja adresowana jest do dzieci, młodzieży i dorosłych oraz instytucji publicznych takich jak gminy, szkoły, przedszkola, ośrodki i centra kultury, sportu i rekreacji, biblioteki, ośrodki pomocy społecznej i inne.

  AKCJA TRWA OD 1 CZERWCA DO 30 WRZEŚNIA2018 ROKU.

 • Akcja Bezpieczne Wakacje 2018

  Akcja Bezpieczne Wakacje 2018

  Serdecznie zachęcamy uczniów i rodziców do zapoznania się z materiałem http://bezpiecznewakacje.pl/  

  https://www.ore.edu.pl/2018/06/bezpieczne-wakacje/ - poradnik dla rodziców

 • Program „Dobry Start”. 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny

  Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci.

  To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.

  Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód.

  Więcej informacji...

 • KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

  Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Zespole Szkół nr 31
   im. Jana Kilińskiego jest: Dyrektor Zespołu Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego , 01-513 Warszawa, ul. A. Felińskiego 13
  2. Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Zespołu Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, będzie Pani /Pan mogła/mógł skierować do  Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który zostanie powołany do dnia 31 lipca 2018 r.
  3. Administrator danych osobowych - Dyrektor Zespołu Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zespole Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego
  2. realizacji umów zawartych z kontrahentami Zespołu Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego
  3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

   

  1. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

   

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Zespołem Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor
   Zespołu Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego
  1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
    
  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
  • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
  • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 
  1. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
  • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
  • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 
  1. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
  • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;                                                            
  1. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 
  1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
  2. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w  Zespole Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
  3. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
  4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
  5. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 • Dla nauczycieli

  Serdecznie zapraszamy nauczycieli do zapoznania się z ofertami szkoleń w formie webinariów

  http://szkolenia.edumaster.pl/oferta-szkolen-dla-nauczycieli/

 • Moja Szkoła!

 • REMONT PLACÓWKI

  Drodzy Rodzice i Uczniowie,

  Prace remontowe na terenie szkoły przeprowadzane są przez firmę Interbud Dariusz Sieradzki z siedzibą w Cegielni, wybraną w drodze przetargu przez Wydział Infrastuktury Urzędu Dzielnicy Warszawa Żoliborz m. st. Warszawy.
  Pomimo licznych interwencji u wykonawcy oraz w Wydziale Infrastruktury prace remontowe przebiegają w bardzo wolnym tempie, a uwagi ze strony szkoły oraz Wydziału Infrastruktury Dzielnicy Warszawa Żoliborz m. st. Warszawy nie są uwzględniane przez firmę Interbud Dariusz Sieradzki.

  Przepraszamy za utrudnienia nie wynikające z naszej winy.
  Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 31 im. Jana Kilińskiego

 • 22.03.2016

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii 100 lat Żoliborza.

   

 • Użytkownicy mobilni

  Użytkownicy mobilni
  Drodzy użytkownicy mobilni!

  Możecie sprawdzić swoje plany lekcji również na urządzeniach mobilnych. Strona EduPage została dostosowana do urządzeń mobilnych i funkcjonuje poprawnie na smartfonach i tabletach.

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego
  ul. A. Felińskiego 13
  01-513 Warszawa
 • 228390041

Galeria zdjęć