• Aktualności

     • Girls Go Circular
      • Girls Go Circular

      • BROSZURA_GGC.pdf

       Girls Go Circular
        to finansowany przez UE międzynarodowy projekt edukacyjny, którego celem jest wyposażenie dziewcząt w wieku 14-18 lat w całej Europie w umiejętności cyfrowe i przedsiębiorcze poprzez internetowy program edukacyjny dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym. Do projektu zapraszamy również chłopców.

        

       Projekt wpisuje się w podstawę programową kształcenia ogólnego do przedmiotów:

       ·podstawy przedsiębiorczości,

       ·geografia,

       ·informatyka,

       oraz w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022:

       P. 2 Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.

       P. 4 Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.

       P. 5 Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.

       P. 6 Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

       1.      

       Projekt realizowany jest w formule blended-learning. Zawiera wiele angażujących i rozwijających kompetencje kluczowe zadań dla uczniów, a jego tematykę stanowią globalne problemy ważne dla młodzieży. Jest to świetna okazja do wprowadzenia uczniów w zagadnienia przedsiębiorczości, zrównoważonego rozwoju i technologii cyfrowych. Projekt szczególnie polecamy nauczycielom chcącym realizować w tym roku szkolnym program Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo oraz Social Innovation Relay.

        

       Uczennice i uczniowie biorący udział w projekcie mają również możliwość wzięcia udziału w międzynarodowym Women and Girls in STEM Forum, któremu towarzyszy konkurs filmowy. Na jego zwycięzców czeka atrakcyjna nagroda.

        

     • Europejski Dzień Języków
      • Europejski Dzień Języków

      • W ramach obchodów DNI JĘZYKÓW OBCYCH  w szkole, klasa (1B1) przeprowadziła dzisiaj (21.09) szkolny quiz wiedzy związany z krajami europejskimi. 


        
      • Wydarzenie literackie w Kilińskim

      • Od 7.09.21 w gablocie na II piętrze znajduje się wystawa ,,Twórczość ukryta"- wiersze Amelii Sławek, uczennicy kl.3LA. Teksty literackie zilustrowane zostały odpowiadającymi treści rysunkami. Nad szatą graficzną wystawy pracowały przyjaciółki młodej poetki, wśród nich Patrycja Popek (kl.3LA)

       Wiersze Amelii są niezwykłe. Cechuje je dojrzałość artystyczna i myślowa. Jako rekomendacja niech posłużą słowa Autorki: ,,Jestem wrażliwa na niesprawiedliwość życia ludzkiego, z którą trudno jest sobie poradzić. Piszę, by wyrazić skrywane uczucia, których nie mogę z siebie wydobyć. Zamiast nich, pojawiają się piękne słowa".

       Jeśli lubisz poezję lub sam tworzysz, ale także, jeśli poezja nigdy nie była Twoją pasją, przyjdź i przeczytaj. Może odkryjesz w sobie potrzebę wyjścia z ukrycia i pokazania innym blasku, który jest w Tobie?

       W imieniu Autorki serdecznie zapraszam,
       Anna Wodzyńska

     • XII edycja programu TDTS
      • XII edycja programu TDTS

      • 1 września po raz 12 nasza szkoła kontynuuje program "Twoje Dane Twoja Sprawa".

       Program „Twoje dane – Twoja sprawa” stwarza nauczycielom i uczniom możliwość realizacji autorskich inicjatyw edukacyjnych poświęconych ochronie danych osobowych. Najlepsze, a zwłaszcza najbardziej innowacyjne, UODO nagradza w konkursach.

       UODO od lat zachęca uczestników programu do podejmowania licznych inicjatyw edukacyjnych poświęconych ochronie danych osobowych. Wiele z takich przedsięwzięć jest realizowanych z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych, który przypada każdego roku 28 stycznia. Jednak w ciągu roku szkolnego okazji do bliższego poznania, zwłaszcza w wymiarze praktycznym, prawa ochrony danych czy prywatności w szkolnych warunkach jest o wiele więcej.

       Jak pokazują doświadczenia z minionych edycji programu, inicjatywy podejmowane przez szkoły, służą społeczności szkolnej na wielu polach.

       Dzięki uczestnictwu w programie dyrektorzy, nauczyciele oraz personel administracyjny poszerzają wiedzę o tym, jak poprawnie przetwarzać dane osobowe, skutecznie przeciwdziałać naruszeniom ochrony danych oraz lepiej identyfikować ryzyka związane z tymi zadaniami w placówce edukacyjnej, które wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych.

       Z kolei uczniom program pomaga pozyskiwać wiedzę, a przez to również nabywać umiejętności, które ułatwią im funkcjonowanie nie tylko w społeczności szkolnej, ale także w środowisku lokalnym, a w przyszłości i zawodowym.

       Ponadto wiele ciekawych informacji, np. o RODO, mogą dzięki programowi uzyskać także rodzice, co przyczynia się do podnoszenia ich świadomości na temat realizacji obowiązków szkoły związanych z przetwarzaniem danych osób, których dane dotyczą.

      • Uroczyste pożegnanie Pani Dyrektor

      • Po wielu latach zarządzanie naszą szkołą grono pedagogiczne pożegnało uroczyście Panią Dyrektor Marię Witomską - Rynkowską i powitało nowego Dyrektora Pana Leszka Olszewskiego. Stanowiska wicedyrektorów będą sprawować: Pani Aneta Galicka i Pan Igor Białostocki.

      • Główny Urząd Statystyczny

      • Z okazji nadchodzących wakacji w imieniu Głównego Urzędu Statystycznego składamy życzenia słonecznych i bezpiecznych wakacji, miłego wypoczynku oraz wymarzonych podróży wszystkim nauczycielom, pracownikom szkoły i młodzieży.

       Po wakacjach zapraszamy do udziału w naszych flagowych projektach edukacyjnych.

       ·       Europejski Konkurs Statystycznyhttps://eks.stat.gov.pl

       ·       Olimpiada Statystycznahttps://olimpiadastatystyczna.stat.gov.pl/Olimpiada/

       Już teraz zapraszamy na stronę https://spis.gov.pl/dla-dzieci-i-mlodziezy/, gdzie znajdują się materiały edukacyjne i pomoce dydaktyczne, które mają na celu przybliżenie najmłodszym ideiNarodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.Planujemy również organizację we wrześniu konkursów dla uczniów i nauczycieli dotyczących NSP 2021.

       Nasze działania są ukierunkowane na trwający do 30 wrześniaNarodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.Zachęcamy serdecznie do propagowania tego przedsięwzięcia wszystkich Nauczycieli i Wychowawców, ponieważ wkładacie ogromny trud w przygotowanie młodzieży do świadomej postawy obywatelskiej. Dajcie przykład i#spiszcie się jak na kadrę pedagogiczną przystało!

       Zachęcamy wszystkich Państwa do udziału w NSP 2021 przy wykorzystaniu najwygodniejszej formy – samospisu online na stroniespis.gov.pl. To tylko kilka minut, a korzyści bezcenne. Dodatkowo każdy, kto spisze się przez Internet, ma szansę wzięcia udziału w Loterii Spisowej. Do wylosowania cenne nagrody, w tym samochód. UWAGA! Loteria trwa tylko do 7 lipca 2021 r.!

       Dziękujemy za dotychczasową pomoc w promocji tego wydarzenia, ważnego dla wszystkich Polaków - bo#LiczySięKażdy, a wszyscy razem #LiczymySięDlaPolski.

        

        

        

      • Konkurs humanistyczny

      • Wyniki Konkursu Humanistycznego. W konkursie, który odbył się w dniu 2 czerwca udział wzięło 17 uczniów z klas pierwszych. Najwięcej punktów i najlepszą ocenę otrzymała Róża Nowak - kl.1b. II miejsce Joanna Piekarska - kl.1b. III miejsce Kornelia Topczewska - kl.1b. Gratuluję najlepszym, pozostałym uczniom dziekuję za udział i zapraszam do udziału w następnych konkursach.Ewa Żaczek

     • Mikrokosmos
      • Mikrokosmos

      • Miło nam poinformować, że nasi uczniowie z klas plastycznych odnieśli duży sukces w poważnym i prestiżowym konkursie plastycznym rangi wojewódzkiej  MIKROKOSMOS.
       I nagrodę zdobyła Maria Bielecka, II nagroda przypadła Kasi Bryzek.
       III nagrodę otrzymały cztery uczennice: Amelia Bareja, Antonia Montsvitas, Zuzia Sikora i Malwina Szope.
       Wyróżnienia trafiły do Gabrieli Niewiadomskiej, Jagody Pawelec i Mikołaja Kucińskiego. Gratulujemy naszej utalentowanej i pracowitej młodzieży i prosimy Wychowawców o wpisanie osiągnięć na świadectwie szkolnym.
       Pragniemy dodać, że Maria Bielecka w tym roku szkolnym za udział w Wielkim Teście Edukacyjnym - części plastycznej otrzymała I nagrodę w kraju, zaś Malwina Szope zwyciężyła w Wojewódzkim Konkursie na komiks historyczny Bitwa Warszawska 1920.
      • Galeria zdalna

      • Pokazujemy wspaniałe prace naszych uczniów, które powstały w trakcie nauki zdalnej w ramach przygotowań do Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego MIKROKOSMOS.

       Tym samym pragniemy zapoczątkować działanie Galerii ZDALNEJ, w której pokazywać będziemy twórczość naszych uczniów z czasu pandemii, kiedy lekcje odbywają się  ONLINE,  co nie przeszkadza w intensywnej pracy artystycznej, kreatywności i fantazji, ale także  w doskonaleniu umiejętności technicznych. Również teraz nasi uczniowie biorą udział w licznych konkursach i zdobywają w nich laury. 

       W czasie normalnych zajęć szkolnych efekty pracy można zobaczyć na bieżąco w hallu, na korytarzach i w pracowniach plastycznych.

       Teraz nasze wystawy będziemy pokazywać na stronie szkoły w naszej Galerii. Zapraszamy

                                                                                                                 Zespół nauczycieli plastyków

        

     • Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
      • Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

      • Szanowni Państwo

       Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej jest wojewódzką, samorządową jednostką organizacyjną, która w ramach powierzonych jej zadań zajmuje się koordynacją rozwoju ekonomii społecznej na Mazowszu. Pełni także rolę rzecznika tego ważnego - ze społecznego punktu widzenia - obszaru, dbając o jego rozwój oraz zapobiegając negatywnym zjawiskom społecznym, w tym - wykluczeniu społecznemu.

       Jednym z naszych priorytetów jest popularyzacja wiedzy o ekonomii solidarnej wśród dzieci i młodzieży szkół ponadpodstawowych, tak aby poszerzać ich horyzonty i kształtować postawy prospołeczne.

       Miło nam poinformować, że ruszyliśmy z nową kampanią społeczną "Ekonomia społeczna nie wyklucza". Przez trzy tygodnie, poczynając od 8 do 28 marca br., na profilu Mazowieckiej Ekonomii Społecznej na FB - głosami przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej działających na Mazowszu, będziemy mówić dlaczego ekonomia społeczna nie wyklucza. Wspierają nas w tym nasi ambasadorzy - znani aktorzy: Agnieszka Więdłocha, Antoni Pawlicki oraz Jowita Budnik.

       Czy byliby Państwo skłonni udostępnić link do naszego spotu reklamowego umieszczonego na profilu Mazowieckiej Ekonomi Społecznej https://www.facebook.com/ekonomiaspolecznanamazowszu albo też wstawić go bezpośrednio na swojej stronie internetowej/na profilu Facebook?

        

       Osoby do kontaktu:

       Luiza Burba, e-mail: luiza.burba@mcps.com.pl, tel: 22 376 85 63  wew. 563

       Agnieszka Pajda, e-mail: agnieszka.pajda@mcps.com.pl, tel: 22 376 85 63  wew. 563

       Zachęcamy do odwiedzenia stron:

       http://mcps.com.pl/kategoria/ekonomia-spoleczna

       https://www.facebook.com/ekonomiaspolecznanamazowszu

        

       Z poważaniem

        

       Agnieszka PajdaWydział Ekonomii SpołecznejMazowieckie Centrum Polityki Społecznejul. Grzybowska 80/8200-844 Warszawatel. 22 376 85 63http://mcps.com.pl

     • POMOC PSYCHOLOGICZNA
      • POMOC PSYCHOLOGICZNA

      • Zapraszamy do uczestnictwa w 3. edycji GRUPY PSYCHOEDUKACYJNO-ROZWOJOWEJ dla Młodych. Wspólnie pójdziemy drogą rozwoju, poznania siebie i wsparcia w trudnych sytuacjach, które nas spotykają. Będziemy uczyć się doświadczania trudnych emocji i nazywania ich oraz rozpoznawania swoich potrzeb. Zapraszamy do wspierania swjej asertywności, umiejętności budowania relacji, radzenia sobie ze stresem i budowania poczucia własnej wartości.

       Chcesz lepiej poznać siebie? Czujesz się zagubiony, samotny? Twoje zachowania mogą być ryzykowne?Zastanawiasz się czy nadużywasz jakichś substancji bądź zachowań? Brak Ci poczucia wpływu, czy kontroli?Myślisz, że coś jest nie tak?

       Jeśli masz trudności z nawiązywaniem kontaktu, poczucie oddzielenia. Jeśli masz wrażenie, że dużo czasu spędzasz bezproduktywnie, bez sensu, przed ekranem lub monitorem i trudno Ci w kontaktach "oko w oko". Jeśli pijesz sporo alkoholu, palisz marihuanę, zażywasz inne substancje. Jeśli negatywnie odbierasz siebie - myślisz nieciekawe rzeczy na swój temat.Jesteś ze środowiska (rodziny) gdzie nadużywało się alkoholu lub innych substancji.

       JEST TO GRUPA DLA CIEBIE

       Uczestnictwo jest darmowe, spotkania będą się odbywały w trybie cotygodniowym, od marca do grudnia 2021.

       Będziemy mówić o: asertywności i poczuciu osobistej wartości, niezależności, wartościach i przynależności, budowaniu kontaktów i relacji, mechanizmach uzależnienia i współuzależnienia, uczuciach i potrzebach, radzeniu sobie ze stresem.

       Grupa będzie prowadzona w oparciu o zasady Porozumienia bez Przemocy Marshalla Rosenberga, wiedzę na temat schematów przystosowawczych, mechanizmów obronnych, uzależnień i współuzależnień.

       Konsultacje odbywają się on line spotkania początkowo także będą się odbywać on line, z czasem, zależnie od obostrzeń, będziemy się spotykać w IPiN przy ul. Sobieskiego 9. 

        

       Instytut Psychiatrii i Neurologii, ul. Sobieskiego 9  

       https://m.facebook.com/MichalKrzesniakPomocPsychologiczna/photos/gm.243483270638302/1367955370230011/?type=3&source=44

       25.03.21, godz. 17.00-20.00

       Moja Autonomia i Przynależność III

        

        

        

        

        

        

        

  • Kontakty

   • Zespół Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego
   • zs31@interia.pl
   • king.lukaszewska@gmail.com
   • 228390041
   • ul. A. Felińskiego 13 01-513 Warszawa
   • zs31@edu.um.warszawa.pl
   • zs31@interia.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych