• ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 31
  IM. JANA KILIŃSKIEGO
  CXIV Liceum Ogólnokształcące
  Technikum Mechaniczne Nr 7
  Branżowa Szkoła Rzemiosł Artystycznych I stopnia Nr 65
  Strona domowaHerb Polski
    • Osoba starająca się o wgląd do ewidencji i rejestrów składa w sekretariacie podanie do dyrektora szkoły.
     Dyrektor udziela odpowiedzi w terminie zgodnym z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z kodeksem postępowania administracyjnego

 • Galeria zdjęć

   brak danych