Zespół Szkół Nr 31

Kontakt

 • Zespół Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego
  ul. A. Felińskiego 13
  01-513 Warszawa
 • 228390041

Ochrona danych osobowych w ZS nr 31

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na Inspektora ochrony danych w Zespole Szkół Nr 31 im. Jana Kilińskiego wyznaczony został

Pan Marcin Fliciński

Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: adres e-mail: 

iod.oswiata@dbfozoliborz.waw.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z wprowadzeniem w placówce monitoringu wizyjnego

Zdrowie, żywność, aktywność fizyczna

liczba odwiedzin: 2346452

Niedziela 27.09.2020

Szanowni Państwo,

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z pismem Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty o sygnaturze KPZ.030.1.2020.BF dotyczącym odwołania wstrzymania wycieczek, wymian i wyjazdów zagranicznych   Pismo_MKO_odwolanie_polecenia_Wojewody.pdf

 

Program nauki języka polskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Warszawy 2020/2021

Szanowni Państwo,

informujemy, że Stowarzyszenie Przyjaciół Warszawy wdraża program społeczny polegający na nieodpłatnej nauce języka polskiego dla dzieci repatriantów oraz tych dzieci, które znalazły się w Polsce z różnych powodów i chcą się uczyć języka polskiego w Warszawie. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z załącznikami (formularz zgłoszenia, oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego, regulamin rekrutacji na stypendia językowe w ramach programu).

Pismo_-_dot_programu_nauki_je__zyka_polskiego.pdf

FORMULARZ_ZGLOSZENIA_UDZIALU_2_09_2020_(1).pdf

O_S___W_I_A_D_C_Z_E_N_I_E_2_09_2020__(1).pdf

Regulamin_rekrutacji_na_stypndia_jezykowe_2020_2_09_2020_(1).pdf

 

09 WRZEŚNIA 2020r. - ZEBRANIE Z RODZICAMI

Procedura organizacji pracy w ZS Nr 31 im. Jana Kilińskiego w Warszawie od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego

Wyprawka szkolna - ważne informacje

Szanowni Rodzice,

bardzo prosimy o zapoznanie się z informacją na temat stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego.

Ulotka_-_wawa_wspiera_uczniow.pdf

Rza__dowy_program_pomocy.pdf

wniosek_dla_ucznia_2020.docx

Pismo Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Warsztaty edukacji seksualnej oraz inne formy seksedukacji w szkołach (KOG.571.124.2020). Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z pismem Mazowieckiego Kuratora Oświaty o sygnaturze KOG.571.124.2020.

list_do_dyrektorow_szko__l_ed._seksualna.pdf

Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

 

Uprzejmie informujemy, że Minister Edukacji Narodowej, Minister Infrastruktury oraz Główny Inspektor Sanitarny przygotowali wspólny list dotyczący bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły. W liście podkreślili m.in., że zarówno uczniowie korzystający z komunikacji publicznej, jak i szkolnych autobusów są zobowiązani do zasłaniania nosa i ust.

Załącznikiem do listu są Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. Zostały one opracowane przez Ministerstwo Infrastruktury wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym. W wytycznych zostały wymienione obowiązki, jakie leżą po stronie pasażera, kierowcy i obsługi pojazdu oraz przedsiębiorcy w czasie korzystania z transportu zbiorowego. 

Załączniki:
 1. Bezpieczeństwo uczniów w środkach transportu zbiorowego - wspólny list szefów MEN, MI i GIS - plik w wersji pdf
 2. Bezpieczeństwo uczniów w środkach transportu zbiorowego - wspólny list szefów MEN, MI i GIS - plik w wersji word
 3. Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce - wytyczne MI i GIS

 

Aktualności

Zapraszamy na fb

Serdecznie zapraszamy na naszego fb. Możecie tam obejrzeć filmiki o szkole, warsztatach a także te, które zostały nagrane przez naszych uczniów. W związku z pandemią przenosimy nasze dni otwarte on-line smiley.

Nasza szkoła

Technik optyk

Złotnik-jubiler

Klasa ratownictwo@pożarnictwo

Klasa projektowanie plastyczne, klasa artystyczno-teatralna

Technik reklamy - 1

Technik reklamy - 2 

Technik reklamy podczas kwarantanny społecznej 


LEKCJE HISTORII SZTUKI, WIEDZY O KULTURZE, INNOWACJA TEATRALNA 


 

Mapa

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego
  ul. A. Felińskiego 13
  01-513 Warszawa
 • 228390041

Galeria zdjęć