Zespół Szkół Nr 31

Kontakt

 • Zespół Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego
  ul. A. Felińskiego 13
  01-513 Warszawa
 • 228390041

Ochrona danych osobowych w ZS nr 31

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na Inspektora ochrony danych w Zespole Szkół Nr 31 im. Jana Kilińskiego wyznaczony został

Pan Marcin Fliciński

Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: adres e-mail: 

iod.oswiata@dbfozoliborz.waw.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z wprowadzeniem w placówce monitoringu wizyjnego

Zdrowie, żywność, aktywność fizyczna

liczba odwiedzin: 2546688

Wtorek 24.11.2020

„Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach”

Procedura organizacji pracy w ZS Nr 31 im. Jana Kilińskiego w Warszawie od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego

List Prezydenta m. st. Warszawy

Szanowni Państwo,

 

w załączeniu przesyłam list Prezydenta m.st. Warszawy skierowany do Dyrektorów, Nauczycieli, Rodziców i Uczniów.

SC_MF311-1201023132100.pdf

Program nauki języka polskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Warszawy 2020/2021

Szanowni Państwo,

informujemy, że Stowarzyszenie Przyjaciół Warszawy wdraża program społeczny polegający na nieodpłatnej nauce języka polskiego dla dzieci repatriantów oraz tych dzieci, które znalazły się w Polsce z różnych powodów i chcą się uczyć języka polskiego w Warszawie. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z załącznikami (formularz zgłoszenia, oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego, regulamin rekrutacji na stypendia językowe w ramach programu).

Pismo_-_dot_programu_nauki_je__zyka_polskiego.pdf

FORMULARZ_ZGLOSZENIA_UDZIALU_2_09_2020_(1).pdf

O_S___W_I_A_D_C_Z_E_N_I_E_2_09_2020__(1).pdf

Regulamin_rekrutacji_na_stypndia_jezykowe_2020_2_09_2020_(1).pdf

 

Wyprawka szkolna - ważne informacje

Szanowni Rodzice,

bardzo prosimy o zapoznanie się z informacją na temat stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego.

Ulotka_-_wawa_wspiera_uczniow.pdf

Rza__dowy_program_pomocy.pdf

wniosek_dla_ucznia_2020.docx

Szanowni Państwo,

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z pismem Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty o sygnaturze KPZ.030.1.2020.BF dotyczącym odwołania wstrzymania wycieczek, wymian i wyjazdów zagranicznych   Pismo_MKO_odwolanie_polecenia_Wojewody.pdf

 

Pismo Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Warsztaty edukacji seksualnej oraz inne formy seksedukacji w szkołach (KOG.571.124.2020). Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z pismem Mazowieckiego Kuratora Oświaty o sygnaturze KOG.571.124.2020.

list_do_dyrektorow_szko__l_ed._seksualna.pdf

Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

 

Uprzejmie informujemy, że Minister Edukacji Narodowej, Minister Infrastruktury oraz Główny Inspektor Sanitarny przygotowali wspólny list dotyczący bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły. W liście podkreślili m.in., że zarówno uczniowie korzystający z komunikacji publicznej, jak i szkolnych autobusów są zobowiązani do zasłaniania nosa i ust.

Załącznikiem do listu są Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. Zostały one opracowane przez Ministerstwo Infrastruktury wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym. W wytycznych zostały wymienione obowiązki, jakie leżą po stronie pasażera, kierowcy i obsługi pojazdu oraz przedsiębiorcy w czasie korzystania z transportu zbiorowego. 

Załączniki:
 1. Bezpieczeństwo uczniów w środkach transportu zbiorowego - wspólny list szefów MEN, MI i GIS - plik w wersji pdf
 2. Bezpieczeństwo uczniów w środkach transportu zbiorowego - wspólny list szefów MEN, MI i GIS - plik w wersji word
 3. Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce - wytyczne MI i GIS

 

Aktualności

Zapraszamy na fb

Serdecznie zapraszamy na naszego fb. Możecie tam obejrzeć filmiki o szkole, warsztatach a także te, które zostały nagrane przez naszych uczniów. W związku z pandemią przenosimy nasze dni otwarte on-line smiley.

Nasza szkoła

Technik optyk

Złotnik-jubiler

Klasa ratownictwo@pożarnictwo

Klasa projektowanie plastyczne, klasa artystyczno-teatralna

Technik reklamy - 1

Technik reklamy - 2 

Technik reklamy podczas kwarantanny społecznej 


LEKCJE HISTORII SZTUKI, WIEDZY O KULTURZE, INNOWACJA TEATRALNA 


 

Terminarz roku szkolnego 2020/21

I okres: 01.09.2020 - 08.01.2021 ( dla klas 4 TOP, 4 TOR do 11.12.2020

II okres: 11.01.2021 - 31.08.2021

Koniec roku szkolnego klas maturalnych: 30.04.2021

Koniec roku szkolnego (pozostałe klasy): 25.06.2021

Koniec roku szkolnego (KKZ): 02.07.2021

 

Przerwy świąteczne:

23.12.2020 - 31.12.2020

01.04.2021 - 06.04.2021

Ferie zimowe: 18.01.2021 - 31.01.2021

Egzaminy maturalne:

pisemne: 04.05.2021 - 20.05.2021

ustne: 07.05.2021 - 20.05.2021

 

Spotkanie z kandydatami do klas pierwszych - rekrutacja

14.04.2021 godz. 17.30

21.04.2021 godz. 17.30

24.04.2021 godz. 11.00 (sobota) - odpracowanie 04.06.2021

Zebrania z rodzicami - możliwa forma zdalna - Środy 18.00

09.09.2020

21,10.2020

16.12.2020

13.01.2021

24.03.2021

26.05.2021

 

Wigile klasowe: 22.12.2020

Dni wolne: 4,5,6. 05.2021 - egzaminy maturalne

egzaminy zawodowe: 12-13.01.2021, 22.06.2021

Mapa

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego
  ul. A. Felińskiego 13
  01-513 Warszawa
 • 228390041

Galeria zdjęć