• ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 31
  IM. JANA KILIŃSKIEGO
  CXIV Liceum Ogólnokształcące
  Technikum Mechaniczne Nr 7
  Branżowa Szkoła Rzemiosł Artystycznych I stopnia Nr 65
  Strona domowaHerb Polski
    • ZŁOTNIK - JUBLILER -OPIS ZAWODU:  GALERIA ZDJĘĆ

     w zakresie kwalifikacji: MEP.05 Wykonywanie i naprawa wyrobów złotniczych i jubilerskich - zlotnik-jubiler.pdf

     Złotnik-jubiler zajmuje się wytwarzaniem, naprawą, przeróbką i konserwacją biżuterii oraz przedmiotów użytkowych i ozdobnych z metali szlachetnych oraz innych metali i materiałów. Rozpoznaje stosowane w złotnictwie i jubilerstwie metale i stopy metali szlachetnych, kamienie szlachetne, półszlachetne i syntetyczne oraz sporządza stopy metali według norm określonych w przepisach, tj. o określonych parametrach chemicznych i wymaganych próbach. Złotnik-jubiler posługuje się narzędziami ręcznymi i urządzeniami, takimi jak: imadła, kowadła, szczypce, nożyce, młotki i prasy, przecinaki, rylce, walcarki, polerki elektryczne, wiertarki, pilniki, lupy jubilerskie czy przyrządy kontrolno- -pomiarowe. Wykonuje prace związane z wycinaniem elementów z blach oraz nadaniem właściwego kształtu wyrobom stosując ręczną lub mechaniczną obróbkę w postaci trasowania, prostowania gięcia, piłowania, wiercenia, cyzelowania i inne niezbędne do wykonania odpowiedniego zdobienia wyrobu. Wykonując wyroby jubilerskie, dokonując ich naprawy lub konserwacji złotnik- jubiler posługuje się technikami łączenia elementów wyrobu, takimi jak: lutowanie, zgrzewanie, skręcanie, nitowanie, sklejanie itp. W celu nadania przedmiotowi pożądanego kształtu i wyglądu wykonuje prace wykończeniowe, polegające na szlifowaniu, polerowaniu, szczotkowaniu, piaskowaniu, z zastosowaniem metod chemicznych i elektrochemicznych. Do zadań złotnika-jubilera należy obróbka oraz oprawa kamieni naturalnych i syntetycznych, polegająca na ich dopasowywaniu do określonego wyrobu oraz tworzeniu dla nich odpowiedniej oprawy. Wyroby jubilerskie złotnik-jubiler wykonuje według własnego pomysłu lub korzysta z gotowych projektów dostarczonych przez klienta lub zgodnie z zamówieniem firmy. W ramach prac związanych z naprawą biżuterii złotnik-jubiler dokonuje przeróbek gotowych wyrobów, polegających m.in. na powiększeniu lub zmniejszeniu rozmiarów pierścionka czy obrączki. Osoba wykonująca zawód złotnika-jubilera powinna odznaczać się dokładnością i cierpliwością, kreatywnością, uzdolnieniami artystycznymi, wyobraźnią przestrzenną, zdolnościami podejmowania decyzji i twórczego myślenia. Ze względu na konieczność wykonywania precyzyjnych czynności i elementów wymagane są uzdolnienia techniczne, dobry wzrok, zręczność manualna i czucie dotykowe. Złotnik-jubiler prowadzący własny zakład powinien dodatkowo cechować się zdolnościami do organizacji, planowania pracy i zarządzania kadrami. Zawód złotnika-jubilera może być wykonywany w ramach samodzielnie prowadzonej działalności lub na podstawie umowy o pracę. Typowym miejscem wykonywania zawodu jest pracownia złotniczo-jubilerska lub sklep zajmujący się sprzedażą biżuterii, gdzie może zajmować następujące typowe stanowiska pracy: złotnik, jubiler, złotnik-jubiler.


     CEL KURSU:

     Celem kursu jest przygotowanie uczestnika z zakresu wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do wykonywania zawodu złotnika-jubilera.

     ADRESAT SZKOLENIA:

     Osoby, które chcą zdobyć nowe kwalifikacje 

     MIEJSCE SZKOLENIA:

     Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się w na terenie  szkoły, gdzie kursanci mają dostęp do jubilerni, odlewni, grawerni komputerowej. Jubilernia wyposażona jest w maszyny umożliwiające nauczenie się podstaw klasycznego warsztatu złotnika -jubilera.

     ZAKRES TEMATYCZNY:

     • nazewnictwo i określenia dotyczące wyrobów biżuterii złotej i z kamieni jubilerskich
     • typowe wyroby jubilerskie i złotnicze
     • odmiany sztucznych i naturalnych kamieni jubilerskich
     • elementy i części biżuterii oraz sposoby ich łączenia w wyrobach jubilersko-złotniczych
     • symbole i oznaczenia wyrobów wykonanych ze złota, srebra, platyny i palladu
     • czynności demontażowo-montażowych i naprawy wyrobów jubilerskich i złotniczych
     • przyrządy pomiarowe do oznaczania wagi i próby wyrobów jubilerskich i złotniczych
     • narzędzia obróbkowe i sprzęt pomocniczy stosowany przy wykonywaniu czynności złotniczych i jubilerskich
     • luty, metale szlachetne i ich stopy
     • rysunek zawodowy
     • obróbka wyrobów

      

     TERMIN SZKOLENIA:

     Termin szkolenia od 04.09.2023 do 28.06.2024

     PROWADZĄCY:

     Wykładowcy i mistrzowie posiadający doświadczenie w zakresie złotnictwa.

     ORGANIZACJA KURSU:

     Czas trwania kursu wynosi około 10 miesięcy, zajęcia odbywają się 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) od ok. godziny 15.20 do późnego wieczora ok. 21.50. Zajęcia praktyczne będą się odbywać przez trzy dni w tygodniu w podziale na grupy ( do 14 osób).  Przedmioty teoretyczne wykładane będą przez dwa dni w tygodniu, z wyjątkiem języka angielskiego w usługach złotniczo-jubilerskich, bez podziału na grupy.

     Kurs dzieli się na dwa semestry. Warunkiem zaliczenia semestru i uczestniczenia w kolejnym, lub ukończenia kursu, jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów. 

      REZULTATY: 

     „Zaświadczenie o ukończeniu kursu” Zaświadczenia wydawane są na podstawie § 9 ust 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. (Dziennik Ustaw 2012 Nr 34 poz. 186) w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

      

 • Galeria zdjęć

   brak danych