• ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 31
  IM. JANA KILIŃSKIEGO
  CXIV Liceum Ogólnokształcące
  Technikum Mechaniczne Nr 7
  Branżowa Szkoła Rzemiosł Artystycznych I stopnia Nr 65
  Strona domowaHerb Polski
    • 1968do nowego gmachu na warszawskim Żoliborzu, wybudowanego przez Izbę Rzemieślniczą, przenoszą się:

     - Przyzakładowa Szkoła Zawodowa Warszawskiej Fabryki Łożysk Tocznych

     - Państwowe Studium Techniczne

     1972 Decyzją Kuratorium powołany zostaje Zespół Szkół Zawodowych nr 19, w którego skład weszły:

     - Zasadnicza Szkoła Mechaniczno - Elektryczna
     - Technikum Mechaniczne nr 7
     - Zasadnicza Szkoła Wielozawodowa
     - Technikum Mechaniczne dla Dorosłych nr 2

      

     1998Kuratorium Oświaty powołuje Zespół Szkół nr 31, który tworzyły:
     -  CXIV Liceum Ogólnokształcące
     - Technikum Mechaniczne Nr 7
     - Liceum Rzemiosł Artystycznych
     - Zasadnicza Szkoła Rzemiosł Artystycznych
     - Zasadnicza Szkoła Mechaniczno - Elektryczna

      

     2008 - Zespół Szkół nr 31 tworzyły:

     - CXIV Liceum Ogólnokształcące -  3 letnie


     - Liceum Profilowane nr 26- RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE I UŻYTKOWE W METALU - 3 letnie


     - Technikum Mechaniczne Nr 7 (4 letnie) - kształcące w zawodzie technik organizacji reklamy


     - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 65 - (3-letnie) - kształcące w zawodzie złotnik-jubiler i innych zawodach rzemieślniczych

      

     2010-2012 - "Comenius", "Między religiami a etyką - wspólne obszary"- projekt realizowany z Hiszpanią, Turcją, Bułgarią i Rumunią.

     Projekt "FABER" - rzemiosło motorem tworzenia zawodów kreatywnych

      

     2013 - 18 października uroczystości 45-lecia Zespołu Szkół nr 31

     2014 - Zespół Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego tworzą:

     - CXIV Liceum Ogólnokształcące

     - Technikum Mechaniczne nr 7

     - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 65

     - Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

     2014 - 17 listopada został rozstrzygnięty konkurs na logo Szkoły. Zwycięzcą został uczeń klasy III Technikum Mechanicznego Nr 7 (specjalność technik organizacji reklamy) - Bartłomiej Zieliński

     2015/2016 - Projekt "Wars i Sawa" - zaświadczenie o uczestnictwie w warszawskim systemie wspierania uczniów uzdolnionych.

     • W grudniu otrzymaliśmy zgodę na wprowadzenie zawodu technik optyk i optyk mechanik.
     • Nadal jesteśmy unikalnym w skali kraju ośrodkiem egzaminacyjnym w zawodzie złotnik - jubiler
     • XXXIX Olimpiada Artystyczna - 3 miejsce - laureatem został uczeń Tetsunosuke Watanabe w sekcji historii sztuki
     • 3 miejsce w mazowieckim konkursie savoir - vivre "Obycie umila życie"
     • Wyróżnienie w Warszawskim Festiwalu Piosenki Anglojęzycznej
     • 2 miejsce w Mistrzostwach Dzielnicy Żoliborz w piłce siatkowej

     2016/2017 - od 1 września kształcimy w zawodzie technik optyk przy współpracy z PCO S.A.

     Zespół Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego tworzą:

     - CXIV Liceum Ogólnokształcące

     - Technikum Mechaniczne nr 7

     - Branżowa Szkoła Rzemiosł Artystycznych nr 65 I stopnia

      

     • Współpraca międzynarodowa Deutsch - Polnisches Jugendwerk (Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży) z uczniami z Bawarii (Gymnasium Unergriesbach)
     • Program "Kształtowanie przestrzeni" - w ramach tego projektu zwiedzanie zabytków Mazowsza
     • Organizacja obchodów 100-lecia Żoliborza dla społeczności naszej Dzielnicy
     • Malarska Paleta Mendelejewa - projekt dla uczniów o związkach chemii z malarstwem
     • Wakacyjna Szkoła Architektury i Designu (16-28 sierpnia)
     • Certyfikat Bezpieczeństwa "Bezpieczna Szkoła"
     • 2017 - Olimpiada Artystyczna - nasza uczennica finalistką w sekcji historii sztuki
     • Wprowadzenie innowacji pedagogicznej w ramach ratownictwa i pożarnictwa w CXIV LO
     • Wprowadzenie innowacji pedagogicznej w Branżowej Szkole Rzemiosł Artystycznych Nr 65 I stopnia - "Projektowanie wyrobów złotniczo - jubilerskich w programie 3D"
     • 1 miejsce na Mazowszu w konkursie savoir - vivre

     2018/2019 - utworzenie ośrodka egzaminacyjnego OKE w zawodzie technik optyk i optyk mechanik

     2019/2020 - "Teatr bez granic" realizacja innowacji pedagogicznej z przedmiotów: język polski i historia sztuki.

     Powstanie nowego modelu kształcenia artystycznego (plastyczno - teatralnego) w CIVX LO

     Wprowadzenie zawodu technik reklamy w miejsce zawodu technik organizacji reklamy

     2020/2021 - z powodu pandemii koronawirusa wprowadzono nauczanie zdalne. Większość spotkań z kandydatami do szkoły, spotkań odbyło się on-line. Uczniowie promowali szkołę nagrywając filmiki dla swoich przyszłych kolegów. Stacjonarnie odbywały się zajęcia praktyczne w reżimie sanitarnym.

      

      

      

      

      

      

      

 • Galeria zdjęć

   brak danych