• ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 31
  IM. JANA KILIŃSKIEGO
  CXIV Liceum Ogólnokształcące
  Technikum Mechaniczne Nr 7
  Branżowa Szkoła Rzemiosł Artystycznych I stopnia Nr 65
  Strona domowaHerb Polski

Struktura organizacyjna    • W skład Zespołu Szkół  nr 31 wchodzą:

     CXIV Liceum Ogólnokształcące 

     - klasa ogólna z dodatkowa plastyką , reklamą i grafiką 

     komputerową (programem autorskim ) - "Design & Reklama

     - klasa ogólna (ratownictwo i pożarnictwo)

     - klasa humanistyczno - artystyczna "Teatr bez granic" 

      

     Technikum Mechaniczne Nr 7 – kształcące w zawodzie : 

      - technik organizacji reklamy

     - technik optyk

      

     Branżowa Szkoła Rzemiosł Artystycznych I stopnia Nr 65:

     - klasa złotnik-jubiler 

     - klasa optyk mechanik

      

     Kwalifikacyjny kurs zawodowy (w zawodzie złotnik-jubiler) 

      

     Organami szkoły są:
     - Dyrektor Szkoły 
     - Rada Pedagogiczna 
     - Rada Rodziców 
     - Samorząd Uczniowski
     Szczegółowy opis działań szkoły i kompetencji organów określa Statut Szkoły  Statut ZS nr 31 

      

     Zespół Szkół jako szkoła publiczna:
     - zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;
     - realizuje ustalone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej podstawy programowe oraz ewentualnie      programy własne i autorskie, a także szkolny program wychowawczy;
     - zapewnia uczniom pomoc psychologiczną i pedagogiczną,a także opiekę pielęgniarską.

      

 • Galeria zdjęć

   brak danych