• Struktura organizacyjna     • W skład Zespołu Szkół  nr 31 wchodzą:

      CXIV Liceum Ogólnokształcące 

      - klasa ogólna z dodatkowa plastyką , reklamą i grafiką 

      komputerową (programem autorskim ) - "Design & Reklama

      - klasa ogólna (ratownictwo i pożarnictwo)

      - klasa humanistyczno - artystyczna "Teatr bez granic" 

       

      Technikum Mechaniczne Nr 7 – kształcące w zawodzie : 

       - technik organizacji reklamy

      - technik optyk

       

      Branżowa Szkoła Rzemiosł Artystycznych I stopnia Nr 65:

      - klasa złotnik-jubiler 

      - klasa optyk mechanik

       

      Kwalifikacyjny kurs zawodowy (w zawodzie złotnik-jubiler) 

       

      Organami szkoły są:
      - Dyrektor Szkoły 
      - Rada Pedagogiczna 
      - Rada Rodziców 
      - Samorząd Uczniowski
      Szczegółowy opis działań szkoły i kompetencji organów określa Statut Szkoły  Statut ZS nr 31 

       

      Zespół Szkół jako szkoła publiczna:
      - zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;
      - realizuje ustalone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej podstawy programowe oraz ewentualnie      programy własne i autorskie, a także szkolny program wychowawczy;
      - zapewnia uczniom pomoc psychologiczną i pedagogiczną,a także opiekę pielęgniarską.

       

  • Kontakty

   • Zespół Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego
   • zs31@eduwarszawa.pl
   • 228390041
   • ul. A. Felińskiego 13 01-513 Warszawa 01-513 Warszawa Poland
   • zs31@eduwarszawa.pl
   • zs31@eduwarszawa.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych