• ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 31
  IM. JANA KILIŃSKIEGO
  CXIV Liceum Ogólnokształcące
  Technikum Mechaniczne Nr 7
  Branżowa Szkoła Rzemiosł Artystycznych I stopnia Nr 65
  Strona domowaHerb Polski
    • Olimpiady i konkursy

    • Laureaci Olimpiad:

     • Finalistka z Wyróżnieniem XLIII Olimpiady Artystycznej, Dagna Juszkiewicz, 2019 

     • III miejsca XXXIX Olimpiady Artystycznej, Tetsunosuke Watanabe, 2015 

     Uczniowie z innych szkół, uczestnicy Międzyszkolnego Olimpijskiego Koła z  Historii Sztuki  (realizowanego w naszym Liceum z środków Biura Edukacji m.st. Warszawy - program SMOK), przygotowujący się pod opieką P. Prof. Marka Stępnia do Olimpiady:

     • Finalista XLIV Olimpiady Artystycznej, Bartosz Tarach (L.O. XCIV im. Gen. S.Maczka ), 2020 

     - z uwagi na pandemię odwołano finały wszystkich olimpiad w tym roku i uczniom, którzy się zakwalifikowali do finałów, przyznano tytuł Finalisty

     • III miejsca XLII Olimpiady Artystycznej, Bernard Wnuk (Technikum Mechatroniczne Nr 1), 2018

     • Finalistka z wyróżnieniem XLI Olimpiady Artystycznej, Weronika Stanik (II L.O. im. S. Batorego), 2017

     • I miejsce XXXVIII Olimpiady Artystycznej, Adam Perzyński, (L.O. Nr LXIV im. Witkacego), 2014

      

     Laureaci Konkursów Zewnętrznych

     I MIEJSCE:

     • Nagrody i Wyróżnienia w Dzielnicowym Konkursie Ekologicznym KWIATY DLA PSZCZÓŁ i DBAJ O WISŁĘ, co roku 

     • Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Ceramicznym „Ceramiony”, co roku

     • Nagrody i Wyróżnienia w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym LA VIE EST COURTE, L’ART EST LONG, co roku 

     • 2 Główne Nagrody w Konkursie na Kopię Obrazu A MOŻE TAK DEGAS organizowanym przez LO im. Stanisława Kostki Potockiego w Wilanowie, 2019 

     • 3 Główne Nagrody w Konkursie na Kopię Obrazu ŚLADAMI VAN GOGHA organizowanym przez LO im. Stanisława Kostki Potockiego w Wilanowie, 2018

     • Nagrody w Żoliborskim Konkursie Dzielnicowym na Kartkę Świąteczną, 2017-2019 

     • I Nagroda w Konkursie fotograficznym ŻOLIBORZ W MOIM OBIEKTYWIE, Martyna Kupis, 2016

      

     II MIEJSCE:

     • 2 wynik w Ogólnopolskim KONKURSIE WORLD OF ENGLISH EXPERT, Goran Meredith, Jagoda Bednarczyk, Barbara Kwiecińska,  Edycja VIII: jesień 2019 

     • II i III Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie na interpretację plastyczną poezji C. K. Norwida organizowanym prze LO im Norwida w Warszawie, 2019/2020

     • II Nagroda i Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym  ZWYKLI LUDZIE WIELKIMI BOHATERAMI, 2018/2019 

      

     III MIEJSCE:

     • 3 wynik w Ogólnopolskim KONKURSIE WORLD OF ENGLISH EXPERT, Izabela Wójtowicz, Edycja VIII: jesień 2019 

     • Nagroda, Wyróżnienie i 4 Wyróżnienia udziałem w wystawie w Konkurs Powiatowym OBRAZ MOJEJ WARSZAWY-WARSZAWSKIE POMNIKI, 2018/2019 

     • III Miejsce w Konkursie  dla Młodych Projektantów i Adeptów Sztuki Jubilerskiej SKARBY ZIEMI, 2016

     • III nagroda w Konkursie Plastycznym BARWY ŻOLIBORZA, Natalia Batte, 2016

     • III nagroda w Konkursie Plastycznym BARWY ŻOLIBORZA, Karolina Modzelewska, 2016

      

     WYRÓŻNIENIA:

     • Wyróżnienia udziałem w wystawie w Konkursie Plastycznym OBRAZ MOJEJ WARSZAWY, 2019/2020; 2018/2019; 2017/2018, 

     • Wyróżnienie udziałem w wystawie w Konkursie Plastycznym MUZYKA I OBRAZ, 2019/2020

     • Wyróżnienie w Konkursie Ogólnopolskim ŚLADAMI NORWIDA, 2018/2019

     • Wyróżnienie udziałem w wystawie w Konkursie Powiatowym W OBRONIE ORŁA, 2018/2019

 • Galeria zdjęć

   brak danych