• ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 31
  IM. JANA KILIŃSKIEGO
  CXIV Liceum Ogólnokształcące
  Technikum Mechaniczne Nr 7
  Branżowa Szkoła Rzemiosł Artystycznych I stopnia Nr 65
  Strona domowaHerb Polski
    • 2022/2023

     KONKURS!!!

     3,2,1 start!

     Praca.pl rusza z konkursem dla uczniów i studentów 🎯❤😎🥳

     Trzy najważniejsze kwestie:

      

     👉 każdy, kto chce wziąć udział w konkursie powinien napisać artykuł na temat:

     “Rozwój sztucznej inteligencji (AI) i jej wpływ na rynek pracy w przyszłości”

     (nie mniej niż 5000 wraz ze spacjami, unikalny) i wraz z formularzem kontaktowym wysłać na adres e-mail: konkurs@praca.pl (temat maila: “Praca konkursowa”).

      

     👉 Termin składania prac konkursowych – 24.07.2023

      

     👉 I to, na co czekacie najbardziej – NAGRODY!

     🤩 1 MIEJSCE – Nagroda pieniężna: 1500 PLN,

     🤩 2 MIEJSCE – Tablet Samsung Galaxy, Tab A7 Lite 8.7″, 3/32 GB Wi-Fi Szary,

     🤩 3 MIEJSCE – Słuchawki dokanałowe, SONY WFC500 Czarne.

      

     Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę:

      

     https://www.praca.pl/konkurs-dla-studentow-i-uczniow

      

     Zapraszamy, zachęcamy i mocno trzymamy za Was kciuki!

      

      

     Portal z ogłoszeniami o pracę, z których mogą skorzystać uczniowie i absolwenci szkół.

      
      
     Zapraszamy na stronę Students.pl gdzie znajdziecie następujące informacje:
     • Ścieżki kariery: omówienie kierunków studiów, głównie pod kątem odpowiedzi na pytanie czym można się zajmować po ukończeniu danego kierunku. Do końca bieżącego roku opublikujemy artykuły na temat 30 najbardziej popularnych kierunków wśród maturzystów, więc warto odwiedzać nas na bieżąco.
     • Arkusze maturalne: arkusze maturalne w jednym miejscu i zaprezentowane w uporządkowany sposób.
      
     Linki prowadzą odpowiednio do podstron:
      
      

      

      

      

     Przedstawiamy nowo opublikowane poradniki dotyczące tworzenia CV jak i wyjątkowe badanie na temat edukacji w Polsce

     • Cóż tam, Panie, w edukacji? Badanie 2020 - Edukacja się opłaca! Jak Polacy z perspektywy czasu oceniają swoją edukację? Czy wykształcenie, które zdobyliśmy, przydaje nam się w pracy? Na te pytania odpowiedziało ponad 1000 Polaków. 

      

     Jak znaleźć pracę - poradnik 

     https://www.c-and-a.com/pl/pl/shop/jak-znalezc-prace-poradnik

      

      

     Poradniki dla uczniów

     https://www.livecareer.pl/porady-zawodowe/kierunki-studiow

     https://www.livecareer.pl/wzory-cv/cv-list-motywacyjny-ucznia

     https://www.livecareer.pl/cv/cv-po-angielsku

      

     Bezpieczna praca za granicą

     Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Nr 31

     Mobilny_Kiermasz_Pracy.docx

     Doradztwem zawodowym zajmuje się pedagog szkolny Grażyna Żuchowska-Peroń w ramach Szkolnego Ośrodka Kariery – SzOK-u.

     Zadania podejmowane w Szok-u:


     •    indywidualna i grupowa praca z uczniami, poznawanie własnych predyspozycji i zainteresowań, kształtowanie umiejętności dokonywania adekwatnej samooceny, planowanie własnego rozwoju zawodowego pod kątem mobilności zawodowej, poznanie potrzeb rynku pracy,
     •    praca z rodzicami obejmująca m. in. indywidualną pracę z rodzicami uczniów mających problemy z wyborem własnej drogi zawodowej, np. z powodów zdrowotnych,
     •    współpraca z nauczycielami dotycząca m. in. koordynację działań wszystkich nauczycieli na rzecz poradnictwa zawodowego i przygotowania uczniów do wyboru drogi edukacyjnej lub zawodowej,
     •    współpraca z instytucjami wspierającymi, w szczególności z poradnią pedagogiczno-psychologiczną, poradniami specjalistycznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i pomoc uczniom, rodzicom z zakresu doradztwa zawodowego,
     •    gromadzenie i upowszechnianie informacji zawodowo-edukacyjnej, zbieranie specjalistycznej prasy, informatorów, aktualnej informacji dotyczącej tendencji na rynku pracy, dostępnej ofercie edukacyjnej itp.

      SzOK – Szkolny Ośrodek Kariery

     Zajęcia (wykłady, prelekcje, zajęcia warsztatowe, poradnictwo indywidualne i grupowe, projekcja filmów ) odbywają się   w środy na 7 i 8 godz. lekcyjnej. Informacje o poszczególnych zajęciach będą podawane na bieżąco.
     Czym jest SzOK?
     SzOK to miejsce gdzie uczniowie mogą:

         zdobywać wiedzę i umiejętności,
         kształtować postawy i zachowania niezbędne do realizowania swojej drogi zawodowej,
         poznawać reguły rządzące rynkiem pracy,
         mieć możliwość pozyskania informacji o ścieżkach edukacyjnych i lokalnym rynku pracy.

     Uczniowie! Przyjdźcie! Zapraszam!

     Doradca pomoże Wam zaplanować Wasz sukces! Dostarczy informacji o Waszych możliwościach, szkołach, zawodach, rynku pracy.  Przygotuje do roli pracownika. Pomoże radzić sobie w trudnych sytuacjach (np. stresowych).

     Rodziców zapraszamy do: 

     zaprezentowania swojego zawodu, podzielenia się własnymi doświadczeniami, uczestniczenia w naszym szkolnym przedsięwzięciu.
     Opiekun SzOK-u: pedagog szkolny/doradca zawodowy Grażyna Żuchowska-Peroń 

     Polecane strony internetowe:

     Matura, studia:
     - www.wybierzstudia.nauka.gov.pl
     - www.tropiciel.maturzysty.pl
     - www.perspektywy.pl
     - www.uczelnie.info.pl
     - www.edulandia.pl
     - www.studiazagranica.pl

     Edukacja zawodowa i ustawiczna
     - www.new.koweziu.edu.pl
     - www.edukator.koweziu.edu.pl

     Kwalifikacyjne kursy zawodowe:
     - www.new.koweziu.edu.pl/szukaj-kkz

     Rynek pracy:
     - www.praca.gov.pl/pages/klasyfikacja_zawodow2.php- klasyfikacja i opisy zawodów
     - www.zielonalinia.gov.pl
     - www.kluczdokariery.pl
     - www.psz.praca.gov.pl

     O pracy w mediach:
     - www.gazetapraca.pl
     - www.rynekpracy.pl

      

      

     Realizacja treści w ramach lekcji przedmiotowych:

     • podstawy przedsiębiorczości – komunikacja interpersonalna, autoprezentacja, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej i jej przebieg, tworzenie CV, negocjacje, bezrobocie, rynek pracy, prawo pracy, samozatrudnienie, etapy zakładania własnej działalności gospodarczej, biznesplan, moje słabe i mocne strony ,aktywne poszukiwanie pracy, praca samodzielna a praca w zespole,
     • biologia – choroby zawodowe,
     • geografia – struktura zatrudnienia, bezrobocie, migracja zarobkowa,
     • języki obce – słownictwo dotyczące zawodów, warunki pracy, rozmowa o pracę, jak napisać CV, list motywacyjny, formułowanie krótkich i zrozumiałych wypowiedzi oraz tekstów pisemnych dotyczących wykonywania typowych czynności zawodowych,
     • WOS – problemy polskiego społeczeństwa, problem bezrobocia i odrzucenia społecznego oraz metody walki z nimi, struktura zawodowa społeczeństwa polskiego, podział społeczeństwa ze względu na wykształcenie, etyka życia społecznego, postawy obywatelskie, cnoty obywatelskie, udział człowieka w życiu społecznym, praca i kształcenie w Unii Europejskiej, karta praw człowieka,
     • historia – historyczny rozwój polskiego społeczeństwa,
     • religia – współczesne obszary ludzkiej biedy, etyka gospodarcza i zawodowa, istota ludzkiej pracy i jej sens, rozwój techniki – szanse i zagrożenia dla człowieka, zasady życia społecznego, władza i jej społeczno-obywatelski obowiązek,
     • etyka – etyka zawodowa, rola wartości w moralnym postępowaniu człowieka, komunikacja interpersonalna – mowa werbalna i niewerbalna, manipulacja, etyka a ekonomia, władza i jej moralne konsekwencje,
     • edukacja dla bezpieczeństwa – zasady BHP, ratownictwo medyczne, alternatywy pracy,
     • język polski – rola pracy w życiu człowieka – praca organiczna, praca u podstaw, praca ludzi wsi, kultura słowa;
     • informatyka – wzory pism urzędowych, wysyłanie korespondencji e-mail, tworzenie dokumentów wielostronicowych, umiejętne redagowanie tekstu, sposoby pracy z Internetem wyszukiwanie wiadomości, logowanie się do portali oferujących pracę, podstawy tworzenia własnych stron internetowych,
     • wychowanie do życia w rodzinie – rola i funkcje rodziny w dokonywaniu wyborów edukacyjnych i zawodowych,
     • wychowanie fizyczne – zasady pracy w zespole, uczenie zasad zdrowej rywalizacji,
     • godzina wychowawcza – zajęcia integracyjne, przestrzeganie zasad kultury i etyki, kształtowanie umiejętności komunikacyjnych np. umiejętność radzenia sobie ze stresem, mowa ciała, przewidywanie skutków podejmowanych działań, współpraca w zespole itp.

      

     dokument do pobrania: Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego WSDZ_2.docx

 • Galeria zdjęć

   brak danych