• Doradztwo zawodowe

     • 2021/2022

      Zapraszamy na stronę Students.pl gdzie znajdziecie następujące informacje:
      • Ścieżki kariery: omówienie kierunków studiów, głównie pod kątem odpowiedzi na pytanie czym można się zajmować po ukończeniu danego kierunku. Do końca bieżącego roku opublikujemy artykuły na temat 30 najbardziej popularnych kierunków wśród maturzystów, więc warto odwiedzać nas na bieżąco.
      • Arkusze maturalne: arkusze maturalne w jednym miejscu i zaprezentowane w uporządkowany sposób.
      • Matura 2022: na tej stronie publikujemy najświeższe informacje dotyczące matury w roku 2022.
       
      Linki prowadzą odpowiednio do podstron:
       
       

       

       

       

       

      2020/21

      Kierunkowskaz - wsparcie uczniów w wyborze kierunku studiów 

      Drodzy Nauczyciele i Uczniowie,

      Udostępniamy kanał "Kierunkowskaz", gdzie wraz z absolwentami różnych kierunków prowadzący Pan Przemysław Stadnik rozmawia o:

      • procesie rekrutacji;
      • tym, jak w praktyce wygląda studiowanie danego kierunku;
      • miłych zaskoczeniach i wielkich rozczarowaniach;
      • dodatkowych aktywnościach w trakcie studiów (przynależność do organizacji i kół naukowych);
      • możliwych miejscach pracy po ukończeniu danego kierunku studiów.

      Wszystkie treści na kanale „Kierunkowskaz” są bezpłatne i można je udostępnić uczniom, przesyłając link do kanału:

      Zachęcam także do dołączenia grona nauczycielskiego oraz uczniów do grupy na Facebooku, na której będzie odbywać się dyskusja:

      Bezpośredni link do rozmowy z absolwentką Prawa:

      Zachęcam do udostępnienia uczniom nagrań podczas godziny wychowawczej.

      Z przeprowadzonych rozmów z nauczycielami wynika, że taka forma wsparcia uczniów jest przez nich pożądana.

       

      Przedstawiamy nowo opublikowane poradniki dotyczące tworzenia CV jak i wyjątkowe badanie na temat edukacji w Polsce

      • Cóż tam, Panie, w edukacji? Badanie 2020 - Edukacja się opłaca! Jak Polacy z perspektywy czasu oceniają swoją edukację? Czy wykształcenie, które zdobyliśmy, przydaje nam się w pracy? Na te pytania odpowiedziało ponad 1000 Polaków. 

       

      Jak znaleźć pracę - poradnik 

      https://www.c-and-a.com/pl/pl/shop/jak-znalezc-prace-poradnik

       

      Mobilny Kiermasz Pracy

       

      Dnia 30 stycznia 2020 r. w Zespole Szkół Nr 31 wszyscy zainteresowani mogli odwiedzić na parterze stoisko informacyjno-konsultacyjne Ochotniczego Hufca Pracy. Konsultantki z Młodzieżowego Centrum Kariery i Punktu Pośrednictwa Pracy przygotowały dla uczniów oferty pracy  oraz przekazały ważne dla młodzieży informacje dotyczące rynku pracy. Uczniowie otrzymali ulotki oraz broszury dotyczące działalności jednostek OHP.

      Kiermasz odbył się w godz. 10.00 – 14.00.

      Organizator - koordynator doradztwa zawodowego Grażyna Żuchowska-Peroń

       

       

      Poradniki dla uczniów

      https://www.livecareer.pl/porady-zawodowe/kierunki-studiow

      https://www.livecareer.pl/wzory-cv/cv-list-motywacyjny-ucznia

      https://www.livecareer.pl/cv/cv-po-angielsku

       

      Bezpieczna praca za granicą

      Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Nr 31

      Mobilny_Kiermasz_Pracy.docx

      Doradztwem zawodowym zajmuje się pedagog szkolny Grażyna Żuchowska-Peroń w ramach Szkolnego Ośrodka Kariery – SzOK-u.

      Zadania podejmowane w Szok-u:


      •    indywidualna i grupowa praca z uczniami, poznawanie własnych predyspozycji i zainteresowań, kształtowanie umiejętności dokonywania adekwatnej samooceny, planowanie własnego rozwoju zawodowego pod kątem mobilności zawodowej, poznanie potrzeb rynku pracy,
      •    praca z rodzicami obejmująca m. in. indywidualną pracę z rodzicami uczniów mających problemy z wyborem własnej drogi zawodowej, np. z powodów zdrowotnych,
      •    współpraca z nauczycielami dotycząca m. in. koordynację działań wszystkich nauczycieli na rzecz poradnictwa zawodowego i przygotowania uczniów do wyboru drogi edukacyjnej lub zawodowej,
      •    współpraca z instytucjami wspierającymi, w szczególności z poradnią pedagogiczno-psychologiczną, poradniami specjalistycznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i pomoc uczniom, rodzicom z zakresu doradztwa zawodowego,
      •    gromadzenie i upowszechnianie informacji zawodowo-edukacyjnej, zbieranie specjalistycznej prasy, informatorów, aktualnej informacji dotyczącej tendencji na rynku pracy, dostępnej ofercie edukacyjnej itp.

       SzOK – Szkolny Ośrodek Kariery

      Zajęcia (wykłady, prelekcje, zajęcia warsztatowe, poradnictwo indywidualne i grupowe, projekcja filmów ) odbywają się   w środy na 7 i 8 godz. lekcyjnej. Informacje o poszczególnych zajęciach będą podawane na bieżąco.
      Czym jest SzOK?
      SzOK to miejsce gdzie uczniowie mogą:

          zdobywać wiedzę i umiejętności,
          kształtować postawy i zachowania niezbędne do realizowania swojej drogi zawodowej,
          poznawać reguły rządzące rynkiem pracy,
          mieć możliwość pozyskania informacji o ścieżkach edukacyjnych i lokalnym rynku pracy.

      Uczniowie! Przyjdźcie! Zapraszam!

      Doradca pomoże Wam zaplanować Wasz sukces! Dostarczy informacji o Waszych możliwościach, szkołach, zawodach, rynku pracy.  Przygotuje do roli pracownika. Pomoże radzić sobie w trudnych sytuacjach (np. stresowych).

      Rodziców zapraszamy do: 

      zaprezentowania swojego zawodu, podzielenia się własnymi doświadczeniami, uczestniczenia w naszym szkolnym przedsięwzięciu.
      Opiekun SzOK-u: pedagog szkolny/doradca zawodowy Grażyna Żuchowska-Peroń 

      Polecane strony internetowe:

      Matura, studia:
      - www.wybierzstudia.nauka.gov.pl
      - www.tropiciel.maturzysty.pl
      - www.perspektywy.pl
      - www.uczelnie.info.pl
      - www.edulandia.pl
      - www.studiazagranica.pl

      Edukacja zawodowa i ustawiczna
      - www.new.koweziu.edu.pl
      - www.edukator.koweziu.edu.pl

      Kwalifikacyjne kursy zawodowe:
      - www.new.koweziu.edu.pl/szukaj-kkz

      Rynek pracy:
      - www.praca.gov.pl/pages/klasyfikacja_zawodow2.php- klasyfikacja i opisy zawodów
      - www.zielonalinia.gov.pl
      - www.kluczdokariery.pl
      - www.psz.praca.gov.pl

      O pracy w mediach:
      - www.gazetapraca.pl
      - www.rynekpracy.pl

       

       

      Realizacja treści w ramach lekcji przedmiotowych:

      • podstawy przedsiębiorczości – komunikacja interpersonalna, autoprezentacja, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej i jej przebieg, tworzenie CV, negocjacje, bezrobocie, rynek pracy, prawo pracy, samozatrudnienie, etapy zakładania własnej działalności gospodarczej, biznesplan, moje słabe i mocne strony ,aktywne poszukiwanie pracy, praca samodzielna a praca w zespole,
      • biologia – choroby zawodowe,
      • geografia – struktura zatrudnienia, bezrobocie, migracja zarobkowa,
      • języki obce – słownictwo dotyczące zawodów, warunki pracy, rozmowa o pracę, jak napisać CV, list motywacyjny, formułowanie krótkich i zrozumiałych wypowiedzi oraz tekstów pisemnych dotyczących wykonywania typowych czynności zawodowych,
      • WOS – problemy polskiego społeczeństwa, problem bezrobocia i odrzucenia społecznego oraz metody walki z nimi, struktura zawodowa społeczeństwa polskiego, podział społeczeństwa ze względu na wykształcenie, etyka życia społecznego, postawy obywatelskie, cnoty obywatelskie, udział człowieka w życiu społecznym, praca i kształcenie w Unii Europejskiej, karta praw człowieka,
      • historia – historyczny rozwój polskiego społeczeństwa,
      • religia – współczesne obszary ludzkiej biedy, etyka gospodarcza i zawodowa, istota ludzkiej pracy i jej sens, rozwój techniki – szanse i zagrożenia dla człowieka, zasady życia społecznego, władza i jej społeczno-obywatelski obowiązek,
      • etyka – etyka zawodowa, rola wartości w moralnym postępowaniu człowieka, komunikacja interpersonalna – mowa werbalna i niewerbalna, manipulacja, etyka a ekonomia, władza i jej moralne konsekwencje,
      • edukacja dla bezpieczeństwa – zasady BHP, ratownictwo medyczne, alternatywy pracy,
      • język polski – rola pracy w życiu człowieka – praca organiczna, praca u podstaw, praca ludzi wsi, kultura słowa;
      • informatyka – wzory pism urzędowych, wysyłanie korespondencji e-mail, tworzenie dokumentów wielostronicowych, umiejętne redagowanie tekstu, sposoby pracy z Internetem wyszukiwanie wiadomości, logowanie się do portali oferujących pracę, podstawy tworzenia własnych stron internetowych,
      • wychowanie do życia w rodzinie – rola i funkcje rodziny w dokonywaniu wyborów edukacyjnych i zawodowych,
      • wychowanie fizyczne – zasady pracy w zespole, uczenie zasad zdrowej rywalizacji,
      • godzina wychowawcza – zajęcia integracyjne, przestrzeganie zasad kultury i etyki, kształtowanie umiejętności komunikacyjnych np. umiejętność radzenia sobie ze stresem, mowa ciała, przewidywanie skutków podejmowanych działań, współpraca w zespole itp.

       

      dokument do pobrania: Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego WSDZ_2.docx

  • Kontakty

   • Zespół Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego
   • zs31@interia.pl
   • king.lukaszewska@gmail.com
   • 228390041
   • ul. A. Felińskiego 13 01-513 Warszawa 01-513 Warszawa Poland
   • zs31@edu.um.warszawa.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych