• Sprawy uczniowskie

     • Sposoby przyjmowania i rozwiązywania problemów uczniowskich

      1. Miejscem przyjmowania spraw uczniowskich jest sekretariat Zespołu Szkół Nr 31, w dniach: poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godzinach 7.30 do 15.30. 

      2. Sprawy załatwiane są w formie pisemnej. Na każdej wpływającej (na nośniku papierowym) korespondencji umieszcza się w górnym lewym rogu pierwszej strony pieczątkę wpływu określającą datę otrzymania. 

      3. Sprawy bieżące, na które nie jest wymagana odpowiedź pisemna mogą być przekazane w formie faxu, e-maila lub telefonicznie. 

      4.Uczeń pełnoletni składa dokumenty we własnym imieniu. W imieniu ucznia niepełnoletniego podanie podpisuje rodzic lub prawny opiekun. 

      5. Pracownik sekretariatu szkoły segreguje wpływającą korespondencję, przekazuje Dyrektorowi Szkoły, który przydziela prowadzenie spraw właściwym osobom:
      - wicedyrektorowi,
      - kierownikowi kształcenia praktycznego,
      - wychowawcom klas,
      - pedagogom szkolnym,
      - właściwym nauczycielom,
      - pracownikom administracji szkoły. 

      7. Ostateczne decyzje w sprawach uczniowskich podejmuje dyrektor szkoły. 

      8. Odpowiedzi na złożone podania udzielane są w formie pisemnej lub ustnej, w ustawowym lub ustalonym terminie. 

  • Kontakty

   • Zespół Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego
   • zs31@eduwarszawa.pl
   • 228390041
   • ul. A. Felińskiego 13 01-513 Warszawa 01-513 Warszawa Poland
   • zs31@eduwarszawa.pl
   • zs31@eduwarszawa.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych