• ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 31
  IM. JANA KILIŃSKIEGO
  CXIV Liceum Ogólnokształcące
  Technikum Mechaniczne Nr 7
  Branżowa Szkoła Rzemiosł Artystycznych I stopnia Nr 65
  Strona domowaHerb Polski
    • Informacje o zdobywaniu kwalifikacji


    • Ogólne informacje o zdobywaniu kwalifikacji zawodowych na kwalifikacyjnych kursach zawodowych - http://edukacja.warszawa.pl/ksztalcenie-zawodowe/kwalifikacyjne-kursy-zawodowe


     REKRUTACJA  2023/24  

     HARMONOGRAM REKRUTACJI 2023/24

     Z POWODU BRAKU MIEJSC NIE PROWADZIMY REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ!

     sierpień 2023 - lista przyjętych słuchaczy na KKZ złotnik - jubiler

     17 kwietnia 2023r. godz.10.00 do 10 lipca 2023r. godz.15.00 - ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

     Dokumenty proszę składać w sekretariacie szkoły:

     - wynik z badania lekarskiego w terminie do 10 lipca 2023! 

     tel. 22 8390041

     O zakwalifikowaniu na kurs decyduje powołana przez Organizatora kursu Komisja Rekrutacyjna.
     Podstawą przyjęcia jest kolejność zgłoszenia (
     §2.9 Regulaminu).

     Informacje u kierownika szkolenia praktycznego - mgr Kinga Łukaszewska tel. 22 839 74 23

     KingaLukaszewska@eduwarszawa.pl

     lub w sekretariacie szkolnym tel. 22 8390041

     WAŻNE!!!


     Kandydat powinien:

     1. dostarczyć do szkoły podanie o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy (do pobrania: podanie_kkz_zlotnik-jubiler.pdf) - wraz z załącznikami (kopia świadectwa ukończenia szkoły, o której mowa w pkt.10, zaświadczenie lekarskie dotyczące braku przeciwwskazań do kształcenia w danym zawodzie),

     2. skierowanie do lekarza wydaje sekretariat szkoły i należy je dostarczyć do końca procesu rekrutacji. Kandydaci bez ważnego zaświadczenia lekarskiego nie mogą rozpocząć nauki w zawodzie złotnik jubiler.


 • Galeria zdjęć

   brak danych