• Rekrutacja

     • Informacje o zdobywaniu kwalifikacji


     • Ogólne informacje o zdobywaniu kwalifikacji zawodowych na kwalifikacyjnych kursach zawodowych - http://edukacja.warszawa.pl/ksztalcenie-zawodowe/kwalifikacyjne-kursy-zawodowe


      REKRUTACJA  2022/23 ZAKOŃCZONA 

      25.07.2022 - lista przyjętych słuchaczy na KKZ złotnik - jubiler

      lista rezerwowa

      Informacje u kierownika szkolenia praktycznego - mgr Kinga Łukaszewska tel. 22 83974 23

      lub w sekretariacie szkolnym tel. 22 8390041

       

      HARMONOGRAM REKRUTACJI 2022/23

      20 kwietnia 2022r. godz.10.00 do 8 lipca 2021r. godz.15.00 - ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

      Dokumenty proszę składać w sekretariacie szkoły

      tel. 22 8390041

      O zakwalifikowaniu na kurs decyduje powołana przez Organizatora kursu Komisja Rekrutacyjna.
      Podstawą przyjęcia jest kolejność zgłoszenia (
      §2.9 Regulaminu).


      Kandydat powinien:

      1. dostarczyć do szkoły podanie o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy (do pobrania: podanie_kkz_zlotnik-jubiler.pdf) - wraz z załącznikami (kopia świadectwa ukończenia szkoły, o której mowa w pkt.10, zaświadczenie lekarskie dotyczące braku przeciwwskazań do kształcenia w danym zawodzie),

      2. skierowanie do lekarza wydaje sekretariat szkoły i należy je dostarczyć do końca procesu rekrutacji. Kandydaci bez ważnego zaświadczenia lekarskiego nie mogą rozpocząć nauki w zawodzie złotnik jubiler.


  • Kontakty

   • Zespół Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego
   • zs31@eduwarszawa.pl
   • 228390041
   • ul. A. Felińskiego 13 01-513 Warszawa 01-513 Warszawa Poland
   • zs31@eduwarszawa.pl
   • zs31@eduwarszawa.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych