• Rekrutacja

     • Informacje o zdobywaniu kwalifikacji


     • Ogólne informacje o zdobywaniu kwalifikacji zawodowych na kwalifikacyjnych kursach zawodowych - http://edukacja.warszawa.pl/ksztalcenie-zawodowe/kwalifikacyjne-kursy-zawodowe


      O zakwalifikowaniu na kurs decyduje powołana przez Organizatora kursu Komisja Rekrutacyjna.
      Podstawą przyjęcia jest kolejność zgłoszenia (
      §2.9 Regulaminu).

      Brak miejsc w rekrutacji uzupełniającej!

      Zapraszamy w przyszłym roku szkolnym 2022/23


      Kandydat powinien:

      1. dostarczyć do szkoły podanie o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy (do pobrania ze strony) - podanie_kurs_zawodowy.pdf wraz z załącznikami (kopia świadectwa ukończenia szkoły, o której mowa w pkt.10, zaświadczenie lekarskie dotyczące braku przeciwwskazań do kształcenia w danym zawodzie),

      2. skierowanie do lekarza wydaje sekretariat szkoły i należy je dostarczyć przed rozpoczęciem zajęć (brak zaświadczenia powoduje niedopuszczenie kandydata do zajęć).


      HARMONOGRAM REKRUTACJI 2021/22

      24 kwietnia 2021r. godz.10.00 do 30 czerwca 2021r. godz.16.00 - ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

      Brak miejsc w rekrutacji uzupełniającej!

      Zapraszamy w przyszłym roku szkolnym 2022/23

  • Kontakty

   • Zespół Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego
   • zs31@interia.pl
   • king.lukaszewska@gmail.com
   • 228390041
   • ul. A. Felińskiego 13 01-513 Warszawa
   • zs31@edu.um.warszawa.pl
   • zs31@interia.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych