• ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 31
  IM. JANA KILIŃSKIEGO
  CXIV Liceum Ogólnokształcące
  Technikum Mechaniczne Nr 7
  Branżowa Szkoła Rzemiosł Artystycznych I stopnia Nr 65
  Strona domowaHerb Polski
    • Status prawny


     Rodzaj działalności: działalność wspomagająca edukację


     Organ prowadzący Szkołę: Urząd m.st. Warszawy

     Nadzór pedagogiczny nad Szkołą: Mazowiecki Kurator Oświaty  w Warszawie

     Teren Szkoły: własność Skarbu Państwa

     Budynki, budowle i wyposażenie Szkoły: własność m.st. Warszawy

     Finansowanie: Statutowa działalność Szkoły jest finansowana przez organ prowadzący.

     Sprawozdania finansowe zamieszczane są w:

     Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz m. st. Warszawy

     ul. Felińskiego 15

     01-513 Warszawa

     http://www.dbfozoliborz.waw.pl

      

 • Galeria zdjęć

   brak danych