• Władze i status


     • Dyrektor szkoły -  mgr Leszek Olszewski (od 1 września 2021)
      Wicedyrektor -   mgr Aneta Galicka
      Wicedyrektor -  mgr Igor Białostocki

      Kierownik szkolenia praktycznego -  mgr Kinga Łukaszewska
      Pełnomocnik d/s administracyjnych i wychowawczych - mgr Beata Zadrożny

       

      Pedagog - mgr Grażyna Żuchowska-Peroń

      Pedagog - mgr Krzysztof Obrębski 

      Psycholog - mgr Zuzanna Milewska

      Pedagog specjalny - mgr Grzegorz Proskura

      Pedagog specjalny - mgr Małgorzata Dudkowska

       

      Sekretarz szkoły - Agnieszka Stępniak
      Kierownik gospodarczy - mgr Cezary Walczak

       

      Status prawny


      Rodzaj działalności: działalność wspomagająca edukację


      Organ prowadzący Szkołę: Urząd m.st. Warszawy

      Nadzór pedagogiczny nad Szkołą: Mazowiecki Kurator Oświaty  w Warszawie

      Teren Szkoły: własność Skarbu Państwa

      Budynki, budowle i wyposażenie Szkoły: własność m.st. Warszawy

      Finansowanie: Statutowa działalność Szkoły jest finansowana przez organ prowadzący.

      Sprawozdania finansowe zamieszczane są w:

      Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz m. st. Warszawy

      ul. Felińskiego 15

      01-513 Warszawa

      http://www.dbfozoliborz.waw.pl

       

  • Kontakty

   • Zespół Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego
   • zs31@eduwarszawa.pl
   • 228390041
   • ul. A. Felińskiego 13 01-513 Warszawa 01-513 Warszawa Poland
   • zs31@eduwarszawa.pl
   • zs31@eduwarszawa.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych