Zespół Szkół Nr 31

KLASY 1 KLASY 2

Informatyka - rok szkolny 2020/2021


Kinga Łukaszewska - king.lukaszewska@gmail.com

Leszek Olszewski - zs31.inf@gmail.com

Robert Dudziński - zs31.inf@outlook.com 

Pamiętaj: w temacie wiadomości podaj klasę, nazwisko, temat przesyłanego projektu


KLASY 1

Drodzy Uczniowie,

Od dnia 19.10.2020r. nauka odbywać się będzie w trybie zdalnym.
Wszystkie materiały i zadania z informatyki umieszczane będą w module "Zadania domowe" w Librusie, a zajęcia online 
w "Terminarzu klasy".
  

 

          SEMESTR I        


Arkusz kalkulacyjny w chmurze.

Wykonaj na lekcji ćwiczenia 1,2,3 z podręcznika, str. 46-49.

Wykonane ćwiczenia prześlij do końca lekcji (ocena za pracę na lekcji).

 Adres email podany jest wyżej, pamiętaj o podaniu w temacie wiadomości klasy, nazwiska, imienia, nazwy projektu "Arkusz kalkulacyjny w chmurze".

Materiał zawarty jest w podręczniku na stronach 46-49. 

Ćwiczenie 1 - ocena 3

Ćwiczenie 1,2 - ocena 4

Ćwiczenie 1, 2, 3 - ocena 5 

06-Arkusz_kalkulacyjny_w_chmurze.pdf


 

PRACA NA OCENĘ

Arkusz kalkulacyjny - narzędzie symulacji.

Wykonaj na lekcji kalkulator do wyboru najkorzystniejszej opcji w zależności od wylatnych godzin (zgodnie ze wzorem).

Wykonane ćwiczenia prześlij do piątku po zajęciach. Adres email podany jest wyżej, pamiętaj o podaniu w temacie wiadomości klasy, nazwiska, imienia, nazwy projektu "Arkusz kalkulacyjny - symulacja".

Materiał zawarty jest w podręczniku na stronach 41-43. 

Zasady oceniania zostaną podane na lekcji. 

05-Arkusz_jako_narzedzie_symulacji.pdf


Arkusz kalkulacyjny - instrukcje warunkowe częśc 2.

Wykonaj na lekcji 2 ćwiczenia.

Wykonane ćwiczenia prześlij w jednej wiadomości w trakcie trwania lekcji. Adres email podany jest wyżej, pamietaj o podaniu w temacie wiadomości klasy, nazwiska, imienia, nazwy projektu "Instrukcje warunkowe 2 część".

Zasady oceniania zostaną podane na lekcji. 

 

04-Instrukcje_warunkowe_2.pdf


PRACA NA OCENĘ

Arkusz kalkulacyjny - instrukcje warunkowe częśc 1.

Wykonaj na lekcji 3 ćwiczenia (jeżeli nie starczy Ci czasu, możesz dokończyć w domu). Wykonane ćwiczenia prześlij w jednej wiadomości do nauczyciela do końca tygodnia. Adres email podany jest wyżej, pamietaj o podaniu w temacie wiadomości klasy, nazwiska, imienia, nazwy projektu "Instrukcje warunkowe 1 część".

Zasady oceniania zostaną podane na lekcji. 

Materiał zawarty jest w podręczniku na stronach 30-34. 

03-Instrukcje_warunkowe.pdf


PRACA NA OCENĘ

Wykonaj na lekcji 5 ćwiczeń (jeżeli nie starczy Ci czasu, możesz dokończyć w domu). Wykonane ćwiczenia prześlij w jednej wiadomości do nauczyciela do końca tygodnia. Adres email podany jest wyżej, pamietaj o podaniu w temacie wiadomości klasy, nazwiska, imienia, nazwy projektu "podstawy pracy z arkuszem".

Zasady oceniania zostaną podane na lekcji. 

Materiał zawarty jest w podręczniku na stronach 23-27. 

02-Podstawy_pracy_z_arkuszem_kalkulacyjnym.pdf


 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego
    ul. A. Felińskiego 13
    01-513 Warszawa
  • 228390041

Galeria zdjęć