• Informatyka

     • KLASY 1


     • Kinga Łukaszewska - king.lukaszewska@gmail.com

      Anna Lecyk - anna.lecyk@gmail.com

      Leszek Olszewski - zs31.inf@gmail.com

      Robert Dudziński - zs31.inf@outlook.com 

      Pamiętaj: w temacie wiadomości podaj klasę, nazwisko, temat przesyłanego projektu


      KLASY 1

       

       


                SEMESTR I        

      Arkusz kalkulacyjny w chmurze.

      Wykonaj na lekcji ćwiczenia 1,2,3 z podręcznika, str. 46-49.

      Wykonane ćwiczenia prześlij do końca lekcji (ocena za pracę na lekcji).

       Adres email podany jest wyżej, pamiętaj o podaniu w temacie wiadomości klasy, nazwiska, imienia, nazwy projektu "Arkusz kalkulacyjny w chmurze".

      Materiał zawarty jest w podręczniku na stronach 46-49. 

      Ćwiczenie 1 - ocena 3

      Ćwiczenie 1,2 - ocena 4

      Ćwiczenie 1, 2, 3 - ocena 5 

      06-Arkusz_kalkulacyjny_w_chmurze.pdf


       

      PRACA NA OCENĘ

      Arkusz kalkulacyjny - narzędzie symulacji.

      Wykonaj na lekcji kalkulator do wyboru najkorzystniejszej opcji w zależności od wylatnych godzin (zgodnie ze wzorem).

      Wykonane ćwiczenia prześlij do piątku po zajęciach. Adres email podany jest wyżej, pamiętaj o podaniu w temacie wiadomości klasy, nazwiska, imienia, nazwy projektu "Arkusz kalkulacyjny - symulacja".

      Materiał zawarty jest w podręczniku na stronach 41-43. 

      Zasady oceniania zostaną podane na lekcji. 

      05-Arkusz_jako_narzedzie_symulacji.pdf


      Arkusz kalkulacyjny - instrukcje warunkowe częśc 2.

      Wykonaj na lekcji 2 ćwiczenia.

      Wykonane ćwiczenia prześlij w jednej wiadomości w trakcie trwania lekcji. Adres email podany jest wyżej, pamietaj o podaniu w temacie wiadomości klasy, nazwiska, imienia, nazwy projektu "Instrukcje warunkowe 2 część".

      Zasady oceniania zostaną podane na lekcji. 

       

      04-Instrukcje_warunkowe_2.pdf


      PRACA NA OCENĘ

      Arkusz kalkulacyjny - instrukcje warunkowe częśc 1.

      Wykonaj na lekcji 3 ćwiczenia (jeżeli nie starczy Ci czasu, możesz dokończyć w domu). Wykonane ćwiczenia prześlij w jednej wiadomości do nauczyciela do końca tygodnia. Adres email podany jest wyżej, pamietaj o podaniu w temacie wiadomości klasy, nazwiska, imienia, nazwy projektu "Instrukcje warunkowe 1 część".

      Zasady oceniania zostaną podane na lekcji. 

      Materiał zawarty jest w podręczniku na stronach 30-34. 

      03-Instrukcje_warunkowe.pdf


      PRACA NA OCENĘ

      Wykonaj na lekcji 5 ćwiczeń (jeżeli nie starczy Ci czasu, możesz dokończyć w domu). Wykonane ćwiczenia prześlij w jednej wiadomości do nauczyciela do końca tygodnia. Adres email podany jest wyżej, pamietaj o podaniu w temacie wiadomości klasy, nazwiska, imienia, nazwy projektu "podstawy pracy z arkuszem".

      Zasady oceniania zostaną podane na lekcji. 

      Materiał zawarty jest w podręczniku na stronach 23-27. 

      02-Podstawy_pracy_z_arkuszem_kalkulacyjnym.pdf


       

       

       

       

  • Kontakty

   • Zespół Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego
   • zs31@interia.pl
   • king.lukaszewska@gmail.com
   • 228390041
   • ul. A. Felińskiego 13 01-513 Warszawa
   • zs31@edu.um.warszawa.pl
   • zs31@interia.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych