Zespół Szkół Nr 31

Programy edukacyjne

Innowacje

 

PROJEKTOWANIE PLASTYCZNE

Sprawi, że:

• zdobędziesz umiejętności rysunkowo-malarskie i kompozycyjne, 

• nauczysz się podstaw projektowania plastycznego, 

• nauczysz się podstaw sztuk wizualnych: projektowania i realizacji prac rzeźbiarskich, ceramicznych, stylizacji ubioru, nowych mediów i różnych dziedzin projektowania plastycznego,

• będziesz sprawnie posługiwać się językiem sztuk  plastycznych,

• zdobędziesz umiejętność korzystania ze współczesnych środków komunikacji wizualnej,

• rozwiniesz swoje kompetencje manualne, twórcze i percepcyjne, 

• przygotowujesz się do aktywnego i świadomego udziału w życiu kulturalnym oraz dalszego kształcenia artystycznego w szkołach wyższych.

 

Współpracujemy z:

• Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej SCEK,

• Muzeum Azji i Pacyfiku,

• Instytutem Edukacji Artystycznej przy ASP,

• Dzielnicą Żoliborz,

• Galerią "Stara Prochownia",

• Galerią Abakus,

• organizujemy Noc Muzeów

 

POŻARNICTWO I RATOWNICTWO MEDYCZNE

W ramach dodatkowych zajęć  masz możliwość:

• zdobycia karty pływackiej, 

• uzyskania uprawnień ratownika wodnego (dla chętnych),

• uczestniczenia w warsztatach z pierwszej pomocy przedmedycznej,

• ukończenia kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy Przedmedycznej,

• uczestniczenia w warsztatach wyjazdowych:

- ratownictwa górskiego, 

- ratowniczo - poszukiwawczego, 

- elementów ratownictwa bojowego,

• udziału w wyjazdach studyjnych do Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

 

W klasie RATOWNICTWO I POŻARNICTWO zdobywasz wiedzę i umiejętności praktyczne, t. j.:

• podstawowe pojęcia z zakresu ratownictwa i pożarnictwa,

• dobór właściwych procedur postępowania w sytuacji zaistnienia zagrożenia zdrowia i życia,

• posługiwanie się specjalistycznym sprzętem oraz językiem z obszaru ratownictwa i pożarnictwa,

• korzystanie ze współczesnych technik ratownictwa i pożarnictwa

• samodzielne organizowanie działań pomocniczych w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia,

• profesjonalne prezentowanie metod i zasad pierwszej pomocy przedmedycznej oraz ratownictwa technicznego, 

• nabycie specjalnej sprawności fizycznej, umożliwiającej realizację zadań ratowniczo-pożarniczych,

• znajomość specyfiki ratownictwa specjalistycznego – wysokościowego, lodowego, technicznego (wypadkowego, chemicznego)

• samoobrona przydatna w zawodzie ratownika 

• wiedza z zakresu niezbędnych predyspozycji osobowościowych i zawodowych do wykonywania zawodu ratownika i strażaka,

• możliwość określenia własnych kompetencji osobowościowych i przydatności do zawodu ratownika i strażaka.


 

Współpracujemy z:

• Szkołą Ratownictwa MEDITRANS

• Fundacją ANIKAR

• Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego 

• jednostkami PSP i OSP, GOPR

 

PROJEKT „TEATR BEZ GRANIC” 

Udział w zajęciach Interdyscyplinarnego projektu edukacyjnego z języka polskiego, historii sztuki i plastyki „Teatr bez granic”, daje Tobie możliwość udziału w warsztatach:

• teatralnych,

• operatorskich,

• animacji  filmowej w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmowego "Dozwolone do 21/Upto 21"

a także przybliża Tobie wiedzę z dziedzin t. j. :

• Współczesny teatr a sztuki plastyczne od Wyspiańskiego do Kantora,

• Współczesny teatr,  sztuki plastyczne, muzyka, taniec i literatura - artystyczna wspólnota poszukiwań nowych środków wyrazu,

• Współczesny teatr i sztuki plastyczne - dialog z tradycją.

 

Współpracujemy:

• Międzynarodowy Festiwal Filmowy GRANDOFF,

• Międzynarodowy Festiwal Filmowy "Dozwolone do 21/Upto 21",

• Teatr Powszechny,

• TR Warszawa,

• Teatr Galeria STUDIO,

• Teatr Narodowy,

• Teatr Wielki Opera Narodowa,

• Teatr Wybrzeże, 

• Kino Wisła,

• Kino Muranów.

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego
    ul. A. Felińskiego 13
    01-513 Warszawa
  • 228390041

Galeria zdjęć