• Programy edukacyjne

     • Innowacje

     •  

      PROJEKTOWANIE PLASTYCZNE

      Sprawi, że:

      • zdobędziesz umiejętności rysunkowo-malarskie i kompozycyjne, 

      • nauczysz się podstaw projektowania plastycznego, 

      • nauczysz się podstaw sztuk wizualnych: projektowania i realizacji prac rzeźbiarskich, ceramicznych, stylizacji ubioru, nowych mediów i różnych dziedzin projektowania plastycznego,

      • będziesz sprawnie posługiwać się językiem sztuk  plastycznych,

      • zdobędziesz umiejętność korzystania ze współczesnych środków komunikacji wizualnej,

      • rozwiniesz swoje kompetencje manualne, twórcze i percepcyjne, 

      • przygotowujesz się do aktywnego i świadomego udziału w życiu kulturalnym oraz dalszego kształcenia artystycznego w szkołach wyższych.

       

      Współpracujemy z:

      • Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej SCEK,

      • Muzeum Azji i Pacyfiku,

      • Instytutem Edukacji Artystycznej przy ASP,

      • Dzielnicą Żoliborz,

      • Galerią "Stara Prochownia",

      • Galerią Abakus,

      • organizujemy Noc Muzeów

       

      POŻARNICTWO I RATOWNICTWO MEDYCZNE

      W ramach dodatkowych zajęć  masz możliwość:

      • zdobycia karty pływackiej, 

      • uzyskania uprawnień ratownika wodnego (dla chętnych),

      • uczestniczenia w warsztatach z pierwszej pomocy przedmedycznej,

      • ukończenia kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy Przedmedycznej,

      • uczestniczenia w warsztatach wyjazdowych:

      - ratownictwa górskiego, 

      - ratowniczo - poszukiwawczego, 

      - elementów ratownictwa bojowego,

      • udziału w wyjazdach studyjnych do Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

       

      W klasie RATOWNICTWO I POŻARNICTWO zdobywasz wiedzę i umiejętności praktyczne, t. j.:

      • podstawowe pojęcia z zakresu ratownictwa i pożarnictwa,

      • dobór właściwych procedur postępowania w sytuacji zaistnienia zagrożenia zdrowia i życia,

      • posługiwanie się specjalistycznym sprzętem oraz językiem z obszaru ratownictwa i pożarnictwa,

      • korzystanie ze współczesnych technik ratownictwa i pożarnictwa

      • samodzielne organizowanie działań pomocniczych w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia,

      • profesjonalne prezentowanie metod i zasad pierwszej pomocy przedmedycznej oraz ratownictwa technicznego, 

      • nabycie specjalnej sprawności fizycznej, umożliwiającej realizację zadań ratowniczo-pożarniczych,

      • znajomość specyfiki ratownictwa specjalistycznego – wysokościowego, lodowego, technicznego (wypadkowego, chemicznego)

      • samoobrona przydatna w zawodzie ratownika 

      • wiedza z zakresu niezbędnych predyspozycji osobowościowych i zawodowych do wykonywania zawodu ratownika i strażaka,

      • możliwość określenia własnych kompetencji osobowościowych i przydatności do zawodu ratownika i strażaka.


       

      Współpracujemy z:

      • Szkołą Ratownictwa MEDITRANS

      • Fundacją ANIKAR

      • Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego 

      • jednostkami PSP i OSP, GOPR

       

      PROJEKT „TEATR BEZ GRANIC” 

      Udział w zajęciach Interdyscyplinarnego projektu edukacyjnego z języka polskiego, historii sztuki i plastyki „Teatr bez granic”, daje Tobie możliwość udziału w warsztatach:

      • teatralnych,

      • operatorskich,

      • animacji  filmowej w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmowego "Dozwolone do 21/Upto 21"

      a także przybliża Tobie wiedzę z dziedzin t. j. :

      • Współczesny teatr a sztuki plastyczne od Wyspiańskiego do Kantora,

      • Współczesny teatr,  sztuki plastyczne, muzyka, taniec i literatura - artystyczna wspólnota poszukiwań nowych środków wyrazu,

      • Współczesny teatr i sztuki plastyczne - dialog z tradycją.

       

      Współpracujemy:

      • Międzynarodowy Festiwal Filmowy GRANDOFF,

      • Międzynarodowy Festiwal Filmowy "Dozwolone do 21/Upto 21",

      • Teatr Powszechny,

      • TR Warszawa,

      • Teatr Galeria STUDIO,

      • Teatr Narodowy,

      • Teatr Wielki Opera Narodowa,

      • Teatr Wybrzeże, 

      • Kino Wisła,

      • Kino Muranów.

       

       

       

  • Kontakty

   • Zespół Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego
   • zs31@eduwarszawa.pl
   • 228390041
   • ul. A. Felińskiego 13 01-513 Warszawa 01-513 Warszawa Poland
   • zs31@eduwarszawa.pl
   • zs31@eduwarszawa.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych