• ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 31
  IM. JANA KILIŃSKIEGO
  CXIV Liceum Ogólnokształcące
  Technikum Mechaniczne Nr 7
  Branżowa Szkoła Rzemiosł Artystycznych I stopnia Nr 65
  Strona domowaHerb Polski

Programy edukacyjne

    • Innowacje

    •  

     PROJEKTOWANIE PLASTYCZNE

     Sprawi, że:

     • zdobędziesz umiejętności rysunkowo-malarskie i kompozycyjne, 

     • nauczysz się podstaw projektowania plastycznego, 

     • nauczysz się podstaw sztuk wizualnych: projektowania i realizacji prac rzeźbiarskich, ceramicznych, stylizacji ubioru, nowych mediów i różnych dziedzin projektowania plastycznego,

     • będziesz sprawnie posługiwać się językiem sztuk  plastycznych,

     • zdobędziesz umiejętność korzystania ze współczesnych środków komunikacji wizualnej,

     • rozwiniesz swoje kompetencje manualne, twórcze i percepcyjne, 

     • przygotowujesz się do aktywnego i świadomego udziału w życiu kulturalnym oraz dalszego kształcenia artystycznego w szkołach wyższych.

      

     Współpracujemy z:

     • Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej SCEK,

     • Muzeum Azji i Pacyfiku,

     • Instytutem Edukacji Artystycznej przy ASP,

     • Dzielnicą Żoliborz,

     • Galerią "Stara Prochownia",

     • Galerią Abakus,

     • organizujemy Noc Muzeów

      

     POŻARNICTWO I RATOWNICTWO MEDYCZNE

     W ramach dodatkowych zajęć  masz możliwość:

     • zdobycia karty pływackiej, 

     • uzyskania uprawnień ratownika wodnego (dla chętnych),

     • uczestniczenia w warsztatach z pierwszej pomocy przedmedycznej,

     • ukończenia kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy Przedmedycznej,

     • uczestniczenia w warsztatach wyjazdowych:

     - ratownictwa górskiego, 

     - ratowniczo - poszukiwawczego, 

     - elementów ratownictwa bojowego,

     • udziału w wyjazdach studyjnych do Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

      

     W klasie RATOWNICTWO I POŻARNICTWO zdobywasz wiedzę i umiejętności praktyczne, t. j.:

     • podstawowe pojęcia z zakresu ratownictwa i pożarnictwa,

     • dobór właściwych procedur postępowania w sytuacji zaistnienia zagrożenia zdrowia i życia,

     • posługiwanie się specjalistycznym sprzętem oraz językiem z obszaru ratownictwa i pożarnictwa,

     • korzystanie ze współczesnych technik ratownictwa i pożarnictwa

     • samodzielne organizowanie działań pomocniczych w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia,

     • profesjonalne prezentowanie metod i zasad pierwszej pomocy przedmedycznej oraz ratownictwa technicznego, 

     • nabycie specjalnej sprawności fizycznej, umożliwiającej realizację zadań ratowniczo-pożarniczych,

     • znajomość specyfiki ratownictwa specjalistycznego – wysokościowego, lodowego, technicznego (wypadkowego, chemicznego)

     • samoobrona przydatna w zawodzie ratownika 

     • wiedza z zakresu niezbędnych predyspozycji osobowościowych i zawodowych do wykonywania zawodu ratownika i strażaka,

     • możliwość określenia własnych kompetencji osobowościowych i przydatności do zawodu ratownika i strażaka.


      

     Współpracujemy z:

     • Szkołą Ratownictwa MEDITRANS

     • Fundacją ANIKAR

     • Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego 

     • jednostkami PSP i OSP, GOPR

      

     PROJEKT „TEATR BEZ GRANIC” 

     Udział w zajęciach Interdyscyplinarnego projektu edukacyjnego z języka polskiego, historii sztuki i plastyki „Teatr bez granic”, daje Tobie możliwość udziału w warsztatach:

     • teatralnych,

     • operatorskich,

     • animacji  filmowej w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmowego "Dozwolone do 21/Upto 21"

     a także przybliża Tobie wiedzę z dziedzin t. j. :

     • Współczesny teatr a sztuki plastyczne od Wyspiańskiego do Kantora,

     • Współczesny teatr,  sztuki plastyczne, muzyka, taniec i literatura - artystyczna wspólnota poszukiwań nowych środków wyrazu,

     • Współczesny teatr i sztuki plastyczne - dialog z tradycją.

      

     Współpracujemy:

     • Międzynarodowy Festiwal Filmowy GRANDOFF,

     • Międzynarodowy Festiwal Filmowy "Dozwolone do 21/Upto 21",

     • Teatr Powszechny,

     • TR Warszawa,

     • Teatr Galeria STUDIO,

     • Teatr Narodowy,

     • Teatr Wielki Opera Narodowa,

     • Teatr Wybrzeże, 

     • Kino Wisła,

     • Kino Muranów.

      

      

      

 • Galeria zdjęć

   brak danych