Zespół Szkół Nr 31

Lista przedmiotów

WWWNazwaSkrót
anatomia oka ao
biologia biol.
chemia chemia
działalność gospodarcza w jubilerstwie dgwj
działalność gospodarcza w reklamie dgwr
dziełalność gospodarcza w optyce dgwo
edukacja dla bezpieczeństwa edb
Elektrotechnika i elektronika Eie
elementy prawa etyki i psychologii w reklamie epeipwr
etyka etyka
fizyka fiizyka
geografia geogr.
godzina wychowawcza g.wych.
historia hist.
historia i społeczeństwo his
historia sztuki h.sztuki
informatyka infor.
innowacja WF inWF
inowacja RHINO RHINO
język angielski j.angiel.
język angielski w optyce jawo
język angielski zawodowy jaz
język angielski zawodowy w jubilerstwie jawj
język angielski zawodowy w reklamie jazwr
język niemiecki j.niem.
język polski j.polski
język polski dla cudzoziemców jpdc
KOŁO PRZEDMIOTOWE KP
konstrukcja i eksploatacja elementów, przyrządów i urządzeń optycznych kieepiuo
konstrukcja i eksploatacja pomocy wzrokowych kiepw
lekcja biblioteczna lb
lekcja z pedagogiem lpedag
marketing w działalnośći reklamowej mwdr
matematyka matemat.
opieka pedagoga op
opieka w sali 103 op103
oprawa kamieni jubilerskich okj
Optyka O
organizacja i techniki w reklamie oitwr
organizacja sprzedaży w reklamie oswr
plastyka plast.
podstawy konstrukcji maszyn pkm
podstawy przedsiębiorczości podst.przed.
podstawy złotnictwa i jubilerstwa pzij
podstway konstrukcji maszyn w praktyce rystech
prace złotniczo-jubilerskie pz
pracownia optometryczna poptm
pracownia optyczna po
Pracownia pomiarów i kontroli Ppik
projektowanie kampanii reklamowej pkr
przyroda przyr.
religia rel.
Rewalidacja Rewal.
sprzedaż w reklamie swr
Techniki wytwarzania Tw
technologia prac złotniczo-jubilerskich tpz
technologia z materiałoznawstwem tzm
wiedza o kulturze wok
wiedza o społeczeństwie wos
wychowanie do życia w rodzinie wdżwr
wychowanie fizyczne wf
z klasą z klasą
zajęcia praktyczne CKP CKP
zajęcia ratowniczo-pożarnicze zrp
zjęcia w bibliotece zaj. w bibl.

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego
    ul. A. Felińskiego 13
    01-513 Warszawa
  • 228390041

Galeria zdjęć