• ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 31
  IM. JANA KILIŃSKIEGO
  CXIV Liceum Ogólnokształcące
  Technikum Mechaniczne Nr 7
  Branżowa Szkoła Rzemiosł Artystycznych I stopnia Nr 65
  Strona domowaHerb Polski
    • Technik optyk (od r. szk. 2019/2020)

     MEP.02. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych

     MEP.03. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych

     Technik optyk - wcześniejsze roczniki

     MG.14 - Montaż i naprawa elementów i układów optycznych

     MG.30 - Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych

      

     Technik reklamy (od r. szk. 2019/2020)

     1. PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego:

     • przygotowanie elementów strategii reklamowej
     • przygotowanie elementów kreacji reklamowej
     • produkcja reklamy

     2. PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową:

     • planowanie kampanii reklamowej
     • organizowanie sprzedaży reklamowej
     • realizowanie kampanii reklamowej
     • badanie przekazu reklamowego

      

     Technik organizacji reklamy:

     1. AU.29. Sprzedaż produktów i usług reklamowych

      1. Przygotowanie oferty produktów i usług reklamowych

      Uczeń:

      1. korzysta z różnych źródeł informacji o produktach i usługach reklamowych;
      2. rozpoznaje rynek produktów i usług reklamowych na podstawie analizy ekonomicznej i marketingowej;
      3. stosuje narzędzia marketingu;
      4. opracowuje ofertę handlową zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami klientów;
      5. stosuje metody kalkulacji cen;
      6. opracowuje cenniki produktów i usług reklamowych;
      7. przygotowuje prezentację produktów i usług reklamowych z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego.

      2. Prowadzenie sprzedaży produktów i usług reklamowych

      1. tworzy i aktualizuje bazy danych o klientach;
      2. identyfikuje typy klientów;
      3. prowadzi rozmowę sprzedażową;
      4. prezentuje ofertę sprzedaży produktów i usług reklamowych;
      5. prowadzi sprzedaż produktów i usług reklamowych zgodnie z przyjętą strategią marketingową;
      6. realizuje zlecenia i zamówienia na produkty i usługi reklamowe;
      7. negocjuje oraz przygotowuje umowy sprzedaży produktów i usług;
      8. prowadzi dokumentację dotyczącą sprzedaży produktów i usług;
      9. korzysta z programów komputerowych stosowanych w procesie sprzedaży produktów i usług reklamowych.

      AU.30. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

      1. Tworzenie przekazu reklamowego

      Uczeń:

      1. określa cele przekazu reklamowego;
      2. dobiera narzędzia promocji;
      3. pozyskuje oraz przetwarza informacje niezbędne do realizacji reklamy;
      4. prezentuje informacje reklamowe w formie graficznej, tekstowej i tabelarycznej oraz określa ich przydatność do wykonania reklamy;
      5. określa mechanizmy wpływające na tworzenie reklamy;
      6. przygotowuje zestaw informacji dotyczących kampanii reklamowej;
      7. dobiera środki reklamowe służące do opracowania przekazu reklamowego;
      8. dobiera środki prezentacji przekazu reklamowego;
      9. stosuje programy komputerowe do gromadzenia i przetwarzania informacji oraz opracowania przekazu reklamowego;
      10. stosuje przepisy prawa oraz przestrzega zasad etyki zawodowej, dotyczących tworzenia przekazu reklamowego.

      2. Projektowanie środków reklamowych

      Uczeń:

      1. projektuje różne formy środków reklamowych i innych narzędzi promocji;
      2. projektuje elementy systemu wizualnej identyfikacji firmy;
      3. stosuje różne formy i środki projektowania reklamy;
      4. stosuje przepisy prawa autorskiego i własności intelektualnej;
      5. wykorzystuje programy komputerowe w trakcie prac projektowych;
      6. prezentuje projekty reklamy produktów i usług.

      3. Tworzenie planu medialnego

      Uczeń:

      1. ocenia projekt przekazu reklamowego przed jego publikacją;
      2. dobiera nośniki reklamy do przyjętej strategii reklamy;
      3. dobiera media do przyjętej strategii reklamy;
      4. ustala czas emisji reklamy w mediach na podstawie określonych wskaźników;
      5. sporządza plan przebiegu kampanii reklamowej w mediach zgodnie z przyjętym budżetem;
      6. organizuje emisję reklamy w mediach;
      7. sporządza dokumenty dotyczące emisji reklamy w mediach;
      8. stosuje przepisy prawa oraz przestrzega zasad etyki zawodowej, dotyczących emisji reklamy w mediach.

      4. Przygotowywanie środków reklamowych

      Uczeń:

      1. planuje etapy produkcji środków reklamowych;
      2. wykorzystuje wiedzę i umiejętności z zakresu towaroznawstwa do realizacji określonych zadań;
      3. sporządza harmonogram przygotowania środków reklamowych;
      4. określa metody i techniki produkcji reklamy;
      5. dobiera materiały i narzędzia do wykonywania środków reklamowych;
      6. sporządza zapotrzebowanie na materiały i sprzęt do produkcji środków reklamowych;
      7. obsługuje urządzenia techniczne i korzysta z programów komputerowych do wykonywania środków reklamowych;
      8. przygotowuje reklamę w wersji drukowanej i elektronicznej;
      9. przestrzega standardów jakości pracy w procesie produkcji środków reklamy;
      10. prowadzi dokumentację dotyczącą produkcji środków reklamowych;
      11. przestrzega zasad etyki zawodowej podczas produkcji środków reklamowych oraz stosuje przepisy prawa w tym zakresie.

      5. Badanie skuteczności reklamy

      Uczeń:

      1. opracowuje oraz interpretuje wyniki badań rynku reklamy;
      2. ocenia jakość produktów i usług reklamowych według określonych kryteriów;
      3. określa efektywność reklamy na podstawie ustalonych wskaźników;
      4. ocenia skuteczność reklamy na podstawie badań rynkowych;
      5. prowadzi badania efektywności reklamy z wykorzystaniem programów komputerowych;
      6. prezentuje wyniki badań dotyczących oceny jakości oraz skuteczności prowadzonej reklamy.
 • Galeria zdjęć

   brak danych