• Kwalifikacje zawodowe

     • Technik optyk (od r. szk. 2019/2020)

      MEP.02. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych

      MEP.03. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych

      Technik optyk - wcześniejsze roczniki

      MG.14 - Montaż i naprawa elementów i układów optycznych

      MG.30 - Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych

       

      Technik reklamy (od r. szk. 2019/2020)

      1. PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego:

      • przygotowanie elementów strategii reklamowej
      • przygotowanie elementów kreacji reklamowej
      • produkcja reklamy

      2. PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową:

      • planowanie kampanii reklamowej
      • organizowanie sprzedaży reklamowej
      • realizowanie kampanii reklamowej
      • badanie przekazu reklamowego

       

      Technik organizacji reklamy:

      1. AU.29. Sprzedaż produktów i usług reklamowych

       1. Przygotowanie oferty produktów i usług reklamowych

       Uczeń:

       1. korzysta z różnych źródeł informacji o produktach i usługach reklamowych;
       2. rozpoznaje rynek produktów i usług reklamowych na podstawie analizy ekonomicznej i marketingowej;
       3. stosuje narzędzia marketingu;
       4. opracowuje ofertę handlową zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami klientów;
       5. stosuje metody kalkulacji cen;
       6. opracowuje cenniki produktów i usług reklamowych;
       7. przygotowuje prezentację produktów i usług reklamowych z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego.

       2. Prowadzenie sprzedaży produktów i usług reklamowych

       1. tworzy i aktualizuje bazy danych o klientach;
       2. identyfikuje typy klientów;
       3. prowadzi rozmowę sprzedażową;
       4. prezentuje ofertę sprzedaży produktów i usług reklamowych;
       5. prowadzi sprzedaż produktów i usług reklamowych zgodnie z przyjętą strategią marketingową;
       6. realizuje zlecenia i zamówienia na produkty i usługi reklamowe;
       7. negocjuje oraz przygotowuje umowy sprzedaży produktów i usług;
       8. prowadzi dokumentację dotyczącą sprzedaży produktów i usług;
       9. korzysta z programów komputerowych stosowanych w procesie sprzedaży produktów i usług reklamowych.

       AU.30. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

       1. Tworzenie przekazu reklamowego

       Uczeń:

       1. określa cele przekazu reklamowego;
       2. dobiera narzędzia promocji;
       3. pozyskuje oraz przetwarza informacje niezbędne do realizacji reklamy;
       4. prezentuje informacje reklamowe w formie graficznej, tekstowej i tabelarycznej oraz określa ich przydatność do wykonania reklamy;
       5. określa mechanizmy wpływające na tworzenie reklamy;
       6. przygotowuje zestaw informacji dotyczących kampanii reklamowej;
       7. dobiera środki reklamowe służące do opracowania przekazu reklamowego;
       8. dobiera środki prezentacji przekazu reklamowego;
       9. stosuje programy komputerowe do gromadzenia i przetwarzania informacji oraz opracowania przekazu reklamowego;
       10. stosuje przepisy prawa oraz przestrzega zasad etyki zawodowej, dotyczących tworzenia przekazu reklamowego.

       2. Projektowanie środków reklamowych

       Uczeń:

       1. projektuje różne formy środków reklamowych i innych narzędzi promocji;
       2. projektuje elementy systemu wizualnej identyfikacji firmy;
       3. stosuje różne formy i środki projektowania reklamy;
       4. stosuje przepisy prawa autorskiego i własności intelektualnej;
       5. wykorzystuje programy komputerowe w trakcie prac projektowych;
       6. prezentuje projekty reklamy produktów i usług.

       3. Tworzenie planu medialnego

       Uczeń:

       1. ocenia projekt przekazu reklamowego przed jego publikacją;
       2. dobiera nośniki reklamy do przyjętej strategii reklamy;
       3. dobiera media do przyjętej strategii reklamy;
       4. ustala czas emisji reklamy w mediach na podstawie określonych wskaźników;
       5. sporządza plan przebiegu kampanii reklamowej w mediach zgodnie z przyjętym budżetem;
       6. organizuje emisję reklamy w mediach;
       7. sporządza dokumenty dotyczące emisji reklamy w mediach;
       8. stosuje przepisy prawa oraz przestrzega zasad etyki zawodowej, dotyczących emisji reklamy w mediach.

       4. Przygotowywanie środków reklamowych

       Uczeń:

       1. planuje etapy produkcji środków reklamowych;
       2. wykorzystuje wiedzę i umiejętności z zakresu towaroznawstwa do realizacji określonych zadań;
       3. sporządza harmonogram przygotowania środków reklamowych;
       4. określa metody i techniki produkcji reklamy;
       5. dobiera materiały i narzędzia do wykonywania środków reklamowych;
       6. sporządza zapotrzebowanie na materiały i sprzęt do produkcji środków reklamowych;
       7. obsługuje urządzenia techniczne i korzysta z programów komputerowych do wykonywania środków reklamowych;
       8. przygotowuje reklamę w wersji drukowanej i elektronicznej;
       9. przestrzega standardów jakości pracy w procesie produkcji środków reklamy;
       10. prowadzi dokumentację dotyczącą produkcji środków reklamowych;
       11. przestrzega zasad etyki zawodowej podczas produkcji środków reklamowych oraz stosuje przepisy prawa w tym zakresie.

       5. Badanie skuteczności reklamy

       Uczeń:

       1. opracowuje oraz interpretuje wyniki badań rynku reklamy;
       2. ocenia jakość produktów i usług reklamowych według określonych kryteriów;
       3. określa efektywność reklamy na podstawie ustalonych wskaźników;
       4. ocenia skuteczność reklamy na podstawie badań rynkowych;
       5. prowadzi badania efektywności reklamy z wykorzystaniem programów komputerowych;
       6. prezentuje wyniki badań dotyczących oceny jakości oraz skuteczności prowadzonej reklamy.
  • Kontakty

   • Zespół Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego
   • zs31@eduwarszawa.pl
   • 228390041
   • ul. A. Felińskiego 13 01-513 Warszawa 01-513 Warszawa Poland
   • zs31@eduwarszawa.pl
   • zs31@eduwarszawa.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych