• ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 31
  IM. JANA KILIŃSKIEGO
  CXIV Liceum Ogólnokształcące
  Technikum Mechaniczne Nr 7
  Branżowa Szkoła Rzemiosł Artystycznych I stopnia Nr 65
  Strona domowaHerb Polski

Język niemiecki

    • Informacje dla uczniów

    • DLACZEGO JĘZYK NIEMIECKI JEST TAKI WAŻNY?
     BO TO JĘZYK Z WIDOKAMI NA PRZYSZŁOŚĆ!
     To język urzędowy aż pięciu państw: Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Wielkiego Księstwa Luxemburg i Księstwa Lichtenstein.

      

     „Przedsiębiorstwa działające w Polsce wymagają coraz częściej od osób ubiegających się o pracę znajomości dwóch języków obcych. Biorąc pod uwagę bliskie stosunki gospodarcze między Polską a Niemcami, osoby z dobrą znajomością języka niemieckiego mają na rynku pracy z pewnością istotną przewagę. Niemiecki jest także drugim najważniejszym językiem nauki. Niemcy zajmują trzecie miejsce w świecie, jeśli chodzi o wkład w badania naukowe i ich rozwój, oraz przyznają zagranicznym naukowcom stypendia na prowadzenie badań. Niemieckie uniwersytety prowadzą szeroko zakrojone programy wymiany dla studentów i są, w porównaniu z innymi zagranicznymi uczelniami, o wiele bardziej atrakcyjne pod względem kosztów studiowania.”

      

     Christoph Mohr: Niemiecki w Polsce,  http://jows.pl/artykuly/niemiecki-w-polsce?page=show, 10.05.2020 

      

       

      

 • Galeria zdjęć

   brak danych