• Duplikaty dokumentów - opłaty

     • Zarządzenie Nr 1/2009/2010

      Zgodnie z załącznikiem do ustawy o opłacie skarbowej "Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia" (Dz.U. Nr 225, poz.1635)

      opłata wynosi:

      - duplikat świadectwa szkolengo - 26 zł

      - duplikat legitymacji szkolnej - 9 zł

      Zespół Szkół Nr 31 im. Jana Kilińskiego w Warszawie

      nr konta bankowego: 04 1030 1508 0000 0005 5099 0067

      tytuł przelewu: opłata za wydanie duplikatu dokumentu

  • Kontakty

   • Zespół Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego
   • zs31@eduwarszawa.pl
   • 228390041
   • ul. A. Felińskiego 13 01-513 Warszawa 01-513 Warszawa Poland
   • zs31@eduwarszawa.pl
   • zs31@eduwarszawa.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych