• ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 31
  IM. JANA KILIŃSKIEGO
  CXIV Liceum Ogólnokształcące
  Technikum Mechaniczne Nr 7
  Branżowa Szkoła Rzemiosł Artystycznych I stopnia Nr 65
  Strona domowaHerb Polski

Duplikaty dokumentów - opłaty

    • Zarządzenie Nr 1/2009/2010

     Zgodnie z załącznikiem do ustawy o opłacie skarbowej "Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia" (Dz.U. Nr 225, poz.1635)

     opłata wynosi:

     - duplikat świadectwa szkolengo - 26 zł

     - duplikat legitymacji szkolnej - 9 zł

     Zespół Szkół Nr 31 im. Jana Kilińskiego w Warszawie

     nr konta bankowego: 04 1030 1508 0000 0005 5099 0067

     tytuł przelewu: opłata za wydanie duplikatu dokumentu

 • Galeria zdjęć

   brak danych