• ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 31
  IM. JANA KILIŃSKIEGO
  CXIV Liceum Ogólnokształcące
  Technikum Mechaniczne Nr 7
  Branżowa Szkoła Rzemiosł Artystycznych I stopnia Nr 65
  Strona domowaHerb Polski

Dokumenty dla pracowników

    • Komisja socjalna

    • zal._nr_6__ZAPOMOGA_SOCJALNA.doc

     Do każdego wniosku należy dołączyć osobne oświadczenie o dochodach  zgodne z PIT. 

     Podpisane wnioski należy składać w sekretariacie szkoły lub wysłać pocztą.

      

     Regulamin pracy oraz inne regulaminy dostępne są w sekretariacie szkoły

 • Galeria zdjęć

   brak danych