• Biblioteka

     • Biblioteka szkolna

     • mgr Ewa Żaczek

      mgr Olgierd Zawisza

       

      Godziny pracy biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2022/23

       

      Wtorek             8.00 - 14.00

      Środa               8.00 - 15.00

      Czwartek          8.00 - 15.00

       

       

      Regulamin biblioteki

      1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów na podstawie kart czytelniczych uczniów.
      2. W bibliotece obowiązuje cisza, kulturalne zachowanie i zakaz spożywania posiłków.
      3. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały.
      4. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.
      5. Jednocześnie można wypożyczyć dwie książki na dwa tygodnie. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń. (np. dla olimpijczyków), może prolongować termin zwrotu.
      6. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki i innych materiałów czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję, albo inną wskazaną przez bibliotekarza.
      7. Wszystkie wypożyczone materiały powinny być zwrócone przed końcem roku szkolnego.
      8. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do przedstawienia w sekretariace szkoły zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.
      9. W bibliotece znajduje się kserograf do bezpłatnego korzystania przez uczniów po uzyskaniu akceptacji nauczyciela bibliotekarza. Nie kseruje się notatek z lekcji!
      10. W bibliotece jest możliwość korzystania z komputera, tylko do celów naukowych.
  • Kontakty

   • Zespół Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego
   • zs31@eduwarszawa.pl
   • 228390041
   • ul. A. Felińskiego 13 01-513 Warszawa 01-513 Warszawa Poland
   • zs31@eduwarszawa.pl
   • zs31@eduwarszawa.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych