Zespół Szkół Nr 31

Optyk - mechanik

Nowoczesny zawód dla ambitnych

Obrazy dla OPTYK - MECHANIK

 

INFORMACJA O ZAWODZIE OPTYK – MECHANIK

Optyk – mechanik wykonuje montaż sprzętu optycznego i optoelektronicznego. Do głównych zadań wykonywanych przez optyka – mechanika zalicza się:

  • dobieranie, przygotowanie do montażu i montowanie elementów i zespołów sprzętu optycznego i optyczno -elektronicznego
  • justowanie zmontowanego sprzętu.

 

Optyk – mechanik zajmuje się konserwacją i naprawą sprzętu optycznego i optoelektronicznego posługując się narzędziami i urządzeniami ślusarsko – montażowymi oraz przyrządami kontrolno -pomiarowymi.

Może też prowadzić sprzedaż urządzeń i części oraz udzielać porad w zakresie użytkowania sprzedawanego sprzętu.

Zawód ten wymaga sprawności manualnych, cierpliwości, spostrzegawczości oraz komunikatywności. Ważny jest dobry wzrok i rozróżnianie kolorów.

Optyk - mechanik pracuje w pomieszczeniach zamkniętych, czystych, z dobrym oświetleniem i  stałą temperaturą na uniwersalnych i specjalistycznych stanowiskach. Może wykonywać prace na stanowiskach monterów, konserwatorów aparatury optycznej i pomiarowej, justerów i kontrolerów urządzeń.

UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPTYK – MECHANIK

Optyk – mechanik znajduje pracę w zakładach, w których używany jest sprzęt optyczny i optoelektroniczny.

Może być zatrudniony w:

- zakładach usługowych

- punktach serwisowych

- przedsiębiorstwach produkcyjnych

- u użytkowników sprzętu optycznego i optoelektronicznego

- w placówkach medycznych

- w instytucjach naukowo – badawczych jako serwisant, konserwator aparatury optyczno – mechanicznej.

PODSTAWA_PROGRAMOWA_KSZTALCENIA_W_ZAWODZIE_OPTYK_MECHANIK.docx

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego
    ul. A. Felińskiego 13
    01-513 Warszawa
  • 228390041

Galeria zdjęć