Zespół Szkół Nr 31

Sprawy uczniowskie

Sposoby przyjmowania i rozwiązywania problemów uczniowskich

1. Miejscem przyjmowania spraw uczniowskich jest sekretariat Zespołu Szkół Nr 31, w dniach: poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godzinach 7.30 do 15.30. 

2. Sprawy załatwiane są w formie pisemnej. Na każdej wpływającej (na nośniku papierowym) korespondencji umieszcza się w górnym lewym rogu pierwszej strony pieczątkę wpływu określającą datę otrzymania. 

3. Sprawy bieżące, na które nie jest wymagana odpowiedź pisemna mogą być przekazane w formie faxu, e-maila lub telefonicznie. 

4.Uczeń pełnoletni składa dokumenty we własnym imieniu. W imieniu ucznia niepełnoletniego podanie podpisuje rodzic lub prawny opiekun. 

5. Pracownik sekretariatu szkoły segreguje wpływającą korespondencję, przekazuje Dyrektorowi Szkoły, który przydziela prowadzenie spraw właściwym osobom:
- wicedyrektorowi,
- kierownikowi kształcenia praktycznego,
- wychowawcom klas,
- pedagogom szkolnym,
- właściwym nauczycielom,
- pracownikom administracji szkoły. 

7. Ostateczne decyzje w sprawach uczniowskich podejmuje dyrektor szkoły. 

8. Odpowiedzi na złożone podania udzielane są w formie pisemnej lub ustnej, w ustawowym lub ustalonym terminie. 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego
    ul. A. Felińskiego 13
    01-513 Warszawa
  • 228390041

Galeria zdjęć