Zespół Szkół Nr 31

Zamówienia publiczne

 

2018


Tytuł (23.11.2018r.): Wykonanie remontu sali 3w w budynku Zespołu Szkół Nr 31 im. Jana Kilińskiego

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Zapytanie ofertowe: 2018-11-23-zapytanie_ofertowe.pdf

2. Załącznik nr 3 do zapytania (obmiar): 2018-11-23-zalacznik_nr_3_do_zapytania_ofertowego.pdf

3. Kosztorys inwestorski: 2018-11-23-kosztorys_inwestorski.pdf

4. Formularz ofertowy: 2018-11-23-formularz_ofertowy.pdf


Tytuł (21.11.2018r.): Wykonanie prac remontowych w zakresie wymiany posadzki w sali nr 203 i 208 o pow. łącznej 196,18 m2 obejmującej zaplecza sal oraz podesty dla wykładowców, w budynku Zespołu Szkół Nr 31 im. Jana Kilińskiego

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Zapytanie ofertowe:2018-11-21-zapytanie_ofertowe.pdf

2. Przedmiar robót: 

3. Umowa: 2018-11-21-Zalacznik_nr_3_do_zapytania_ofertowego_podlogi_umowa_wzor.pdf

4. Formularz ofertowy: 2018-11-21-formularz_ofertowy.pdf


Tytuł (13.11.2018r.): Pomoce dydaktyczne do pracowni optycznych w Zespole Szkół Nr 31 im. Jana Kilińskiego

1. Zapytanie ofertowe: 2018-11-13-pomoce_dydaktyczne_do_pracowni_optycznych.pdf


Tytuł (06.11.2018r.): Świadczenie usług medycznych z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej na rzecz obecnych oraz przyszłych pracowników Zespołu Szkół Nr 31 im. Jana Kilińskiego

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Zapytanie ofertowe: 2018-11-06-zapytanie_BADANIA_Zapytanie.pdf

2. Formularz ofertowy: 2018-11-06-zapytanie_BADANIA_Formularz_ofertowy.pdf


Tytuł (07.06.2018r.): Organizacja pobytu integracyjnego pracowników Zespołu Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego w Warszawie

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

1. Zapytanie ofertowe:  

2. Formularz ofertowy: 

3. Umowa  


 

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego
    ul. A. Felińskiego 13
    01-513 Warszawa
  • 228390041

Galeria zdjęć