Zespół Szkół Nr 31

Władze i status


Dyrektor szkoły -  mgr Maria Witomska-Rynkowska
Wicedyrektor -   mgr Leszek Olszewski
Wicedyrektor -  mgr Igor Białostocki

Kierownik kształcenia praktycznego -  mgr Kinga Łukaszewska
Pełnomocnik d/s administracyjnych i wychowawczych - mgr Beata Zadrożny

 

Pedagog - mgr Grażyna Żuchowska-Peroń

Pedagog - mgr Ewa Wrzesień

Sekretarz szkoły - Iwona Kamińska
Kierownik gospodarczy - mgr Cezary Walczak

 

Status prawny


Rodzaj działalności: działalność wspomagająca edukację


Organ prowadzący Szkołę: Urząd m.st. Warszawy

Nadzór pedagogiczny nad Szkołą: Mazowiecki Kurator Oświaty  w Warszawie

Teren Szkoły: własność Skarbu Państwa

Budynki, budowle i wyposażenie Szkoły: własność m.st. Warszawy

Finansowanie: Statutowa działalność Szkoły jest finansowana przez organ prowadzący.

Sprawozdania finansowe zamieszczane są w:

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz m. st. Warszawy

ul. Felińskiego 15

01-513 Warszawa

http://www.dbfozoliborz.waw.pl

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego
    ul. A. Felińskiego 13
    01-513 Warszawa
  • 228390041

Galeria zdjęć