Zespół Szkół Nr 31

Informacje o zdobywaniu kwalifikacji

Rekrutacja


Ogólne informacje o zdobywaniu kwalifikacji zawodowych na kwalifikacyjnych kursach zawodowych - http://edukacja.warszawa.pl/ksztalcenie-zawodowe/kwalifikacyjne-kursy-zawodowe


O zakwalifikowaniu na kurs decyduje powołana przez Organizatora kursu Komisja Rekrutacyjna.
Podstawą przyjęcia jest kolejność zgłoszenia (
§2.9 Regulaminu).


Kandydat powinien:

1. dostarczyć do szkoły podanie o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy (do pobrania ze strony) - podanie_kurs_zawodowy.pdf wraz z załącznikami (opia świadectwa ukończenia szkoły, o której mowa w pkt.10, kopia dowodu tożsamości, zaświadczenie lekarskie dotyczące braku przeciwwskazań do kształcenia w danym zawodzie, 2 zdjęcia),

2. skierowanie do lekarza wydaje sekretariat szkoły i należy je dostarczyć przed rozpoczęciem zajęć (brak zaświadczenia powoduje niedopuszczenie kandydata do zajęć).


HARMONOGRAM REKRUTACJI 2018/19

Zgodnie z załącznikiem do zarządzenia Nr 3 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2018 roku:

25 czerwca 2018r. godz. 10 do 28 czerwca 2018r. godz.16

Rekrutacja uzupełniająca do 31 sierpnia 2018

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego
    ul. A. Felińskiego 13
    01-513 Warszawa
  • 228390041

Galeria zdjęć