Zespół Szkół Nr 31

Działalność gospodarcza w jubilerstwie

Działalność gospodarcza

Prowadzący: Kinga Łukaszewska   king.lukaszewska@gmail.com

 

FUNDUSZE UNIJNE - Fundusze_unijne.pptx

PODATEK VAT - VAT ODWRÓCONY 

05 września 2018

Proszę o zapoznanie się z materiałem ze strony mambiznes.pl - Poradniki i napisać plan swojego biznesplanu: 

http://6krokow.pl/jak-napisac-biznesplan/

http://mambiznes.pl/

Projekt_przedsiewziecia.docx

Procedura_tworzenia_dzialalnosci_gospodarczej.pdf

Praca na zaliczenie I semestru 8 stycznia 2019 - Biznesplan

Praca na zaliczenie II semestru: do 16 czerwca 2019

Proszę przygotować prezentację multimedialną swoich wyrobów jubilerskich.

Pracę proszę wysłać na e-mail: king.lukaszewska@gmail.com

Materiały dla słuchaczy:

Social_media_marketing_1.ppsx

social_media_marketing_2.ppsx

social_media_marketing_3.pptx

social_media_marketing_4.ppsx

social_media_marketing_5.ppsx

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego
    ul. A. Felińskiego 13
    01-513 Warszawa
  • 228390041

Galeria zdjęć