Zespół Szkół Nr 31

Profil szkoły

1C

KLASA 1C ratownictwo & pożarnictwo 

(innowacja z wychowania fizycznego)

 

przedmioty rozszerzone:

język angielski, biologia, wos

języki obce:

angielski i niemiecki

 

Co oferujemy:

  • Zajęcia na pływalni – karta pływacka,  ratownik wodny
  • Warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej, kurs KPP
  • Warsztaty wyjazdowe – ratowniczo-poszukiwawcze, do jednostek Państwowych i Ochotniczych Straży Pożarnych

 

Współpracujemy: 

z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego, Szkołą ratownictwa MEDITRANS, fundacją ANIKAR, jednostkami PSP i OSP, GOPR

 

Wymagania:

Sprawność psychofizyczna, podstawowe umiejętności z pływania,  empatia i wrażliwość, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do nauki pływania.

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego
    ul. A. Felińskiego 13
    01-513 Warszawa
  • 228390041

Galeria zdjęć