Zespół Szkół Nr 31

 • PROJEKT SZKOŁA 6.0
  Przystąpienie ZS nr 31 do projektu Szkoła 6.0 w październiku 2019 – koordynator A. Kornet,
  „Szkoła 6.0” to projekt tworzący platformę współpracy pomiędzy polskimi i polonijnymi środowiskami
  oświatowymi. Nazwa nawiązuje do najwyższej oceny stosowanej w polskim systemie edukacyjnym oraz do
  szacunkowej liczby Polaków z kraju i z zagranicy obliczanej na 60 milionów. Jest symbolicznym
  podkreśleniem wagi jakości w nauczaniu oraz roli, jaką placówki oświatowe odgrywają w procesie
  podtrzymywania polskości.
  „Szkoła 6.0” to zachęta do nawiązywania stałych i pogłębionych kontaktów między szkołami w Polsce i za
  granicą w celu wzajemnego rozwoju oraz podnoszenia jakości ich nauczania. To również okazja do
  poszerzania wiadomości o Polsce, jej języku, kulturze i historii poza granicami kraju, a także popularyzowania
  wiedzy o historii i dorobku Polonii i Polaków żyjących za granicą w społeczeństwie polskim.
  PROJEKT ORGANIZOWANY JEST PRZEZ STOWARZYSZENIE „WSPÓLNOTA POLSKA” WE WSPÓŁPRACY Z
  SENATEM RP.
  http://wspolnotapolska.org.pl/szkola60/index.php
   
  14.01.2020 17:27 | więcej »
 • W dn. 22.05.2019 na terenie ZS nr 31 odbyły się prawybory do Parlamentu Europejskiego w ramach realizacji zadań projektu e-Twinning p. t.: „Have you voted yet?”.

  Brali w nich udział uczniowie z klas drugich, a pomoc w ich przygotowaniu zawdzięczamy głównym uczestnikom projektu – uczniom z klasy 2C.
  Wybory_2C_vol.2.docx

  Podobne głosowania zostały przeprowadzone w szkołach partnerskich projektu – na Słowacji i Cyprze.

  Poniżej przedstawiamy tabele z wynikami głosowania.

   

  Aneta Kornet - koordynator projektu e-Twinning „Have you voted yet?”

  28.05.2019 13:20 | więcej »
 • e-Twinning

  Od marca tego roku, ZS nr 31 przystąpił do projektu e-Twinning, do którego zaangażowali się uczniowie z kl. 2C i 1TOR.

  Tytuł naszego projektu to „Have you voted yet?” (Czy już zagłosowałeś?). Jego celem jest zwrócenie uwagi młodzieży na zbliżające się w maju 2019 r. wybory do Parlamentu Europejskiego oraz uświadomienie jej, że udział w wyborach poprzez oddanie swojego głosu jest niezwykle istotny dla przyszłości swojego regionu, kraju i całej Europy.

  Partnerami projektu są uczniowie ze szkół na  Słowacji i Cyprze.

  Koordynatorem projektu w naszej szkole jest Pani Aneta Kornet.

  18.04.2019 11:09 | więcej »
 • Duo-learning

   

  Jest to francuska platforma e-learningowa: https://duo-learning.com/ , na której uczniowie z ZS nr 31 mogą porozumiewać się ze swoimi  rówieśnikami ze szkół m. in. z Hiszpanii i Portugalii na zadane przez nauczyciela – opiekuna tego projektu językowego - tematy.

  Uczniowie mają do dyspozycji 10 godzin konwersacji w jęz. angielskim. Oprócz listy słówek, z których korzystają uczniowie podczas chatów, zamieszczane są również pliki audio, video oraz inne prace uczniów.

  Koordynatorem projektu Duo-learning w naszej szkole jest Pani Aneta Kornet

  18.04.2019 11:01 | więcej »
 • Numer identyfikacyjny naszej szkoły

  PIC: 903983547

   

  To jest numer identyfikacyjny naszej szkoły na Europejskiej Platformie Edukacyjnej 

  Nauczyciel, który by się ubiegał o granty z Unii Europejskiej, musi się na niego powołać.

   

  18.04.2019 10:58 | więcej »

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego
  ul. A. Felińskiego 13
  01-513 Warszawa
 • 228390041

Galeria zdjęć