• UODO Dzieciom - TDTS

     • XII edycja programu TDTS
     • XII edycja programu TDTS

     • 03.09.2021 10:38
     • 1 września po raz 12 nasza szkoła kontynuuje program "Twoje Dane Twoja Sprawa".

      Program „Twoje dane – Twoja sprawa” stwarza nauczycielom i uczniom możliwość realizacji autorskich inicjatyw edukacyjnych poświęconych ochronie danych osobowych. Najlepsze, a zwłaszcza najbardziej innowacyjne, UODO nagradza w konkursach.

      UODO od lat zachęca uczestników programu do podejmowania licznych inicjatyw edukacyjnych poświęconych ochronie danych osobowych. Wiele z takich przedsięwzięć jest realizowanych z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych, który przypada każdego roku 28 stycznia. Jednak w ciągu roku szkolnego okazji do bliższego poznania, zwłaszcza w wymiarze praktycznym, prawa ochrony danych czy prywatności w szkolnych warunkach jest o wiele więcej.

      Jak pokazują doświadczenia z minionych edycji programu, inicjatywy podejmowane przez szkoły, służą społeczności szkolnej na wielu polach.

      Dzięki uczestnictwu w programie dyrektorzy, nauczyciele oraz personel administracyjny poszerzają wiedzę o tym, jak poprawnie przetwarzać dane osobowe, skutecznie przeciwdziałać naruszeniom ochrony danych oraz lepiej identyfikować ryzyka związane z tymi zadaniami w placówce edukacyjnej, które wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych.

      Z kolei uczniom program pomaga pozyskiwać wiedzę, a przez to również nabywać umiejętności, które ułatwią im funkcjonowanie nie tylko w społeczności szkolnej, ale także w środowisku lokalnym, a w przyszłości i zawodowym.

      Ponadto wiele ciekawych informacji, np. o RODO, mogą dzięki programowi uzyskać także rodzice, co przyczynia się do podnoszenia ich świadomości na temat realizacji obowiązków szkoły związanych z przetwarzaniem danych osób, których dane dotyczą.

     • więcej
     • „Bezpieczeństwo danych osobowych w okresie kształcenia na odległość”

     • 10.03.2021 10:28
     •  

      Szanowni Państwo,

      serdecznie zapraszam Państwa do obejrzenia webinaru „Bezpieczeństwo danych osobowych w okresie kształcenia na odległość”, który będzie dostępny online 11 marca 2021 roku o godz. 14 na stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie.

       

      Dzisiaj szkoła jest tam, gdzie jest uczeń. Kształcenie na odległość wiąże się, z szeregiem wyzwań, którym muszą Państwo sprostać.  Podczas wykładu zostaną omówione aktualne zagadnienia związane z ochroną danych osobowych w procesie kształcenia na odległość.

       

      Wykład został przygotowany w ramach programu  „Reaguj i wspieraj. Koalicja na rzecz tworzenia bezpiecznego środowiska nauczania na odległość”, który ma na celu wspomaganie dzieci i młodzieży w nauce na odległość poprzez przekazanie rodzicom i nauczycielom wiedzy przydatnej w organizacji bezpiecznego procesu zdalnej edukacji.

       

      Więcej informacji na temat programu „Reaguj i wspieraj. Koalicja na rzecz tworzenia bezpiecznego środowiska nauczania na odległość” oraz dostęp do webinaru przygotowanego w ramach ww. programu, znajdą Państwo na stronie internetowej pod adresem: https://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/15413,Program-Reaguj-i-wspieraj-Koalicja-na-rzecz-tworzenia-bezpiecznego-srodowiska-na.html .

     • więcej
     • Bezpieczeństwo w sieci

     • 18.02.2021 20:32
     • Przekazuję kolejną już poradę, tym razem opracowaną przez ekspertów Urzędu Ochrony Danych Osobowych dla podkreślenia ogromnej roli rodziców we wdrażaniu dzieci w cyfrową rzeczywistość. Nie tylko ich działania w zakresie kontroli cyfrowej są niezbędne,  ale w szczególności rozmowa i wsparcie w korzystaniu z nowoczesnych technologii, adekwatne do wieku dzieci.
      Porada_-_S__wiadomi_rodzice_to_bezpieczne_dzieci_final.pdf
     • więcej
  • Kontakty

   • Zespół Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego
   • zs31@interia.pl
   • king.lukaszewska@gmail.com
   • 228390041
   • ul. A. Felińskiego 13 01-513 Warszawa
   • zs31@edu.um.warszawa.pl
   • zs31@interia.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych