Zespół Szkół Nr 31

Technik optyk

Zawody XXI wieku

Porozumienie Nr NB/562/2017 z dnia 29 sierpnia 2017r.

Mając na uwadze podjęcia działań zmierzających do poprawy stanu ilościowego i jakościowego kztałcenia uczniów Technikum Mechanicznego Nr 7 i Branżowej Szkoły Rzemiosł Artystycznych I stopnia Nr 65 w zawodach technik optyk i optyk mechanik , Dyrekcja szkoły podpisała porozumienie z firmą PCO S.A. w Warszawie.

Obrazy dla zawodów: technik optyk, optyk- mechanik

Informacje o zawodzie TECHNIK OPTYK

PODSTAWA_PROGRAMOWA_KSZTALCENIA_W_ZAWODZIE_TECHNIK_OPTYK.docx

Technik optyk - zawód z przyszłością...

INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIK OPTYK

Technik optyk jest zawodem kształconym od wielu lat. Zakresem swym obejmuje takie zagadnienia, jak:

- dobór, wykonanie i dopasowanie okularów oraz innych pomocy wzrokowych stosownie do zidentyfikowanych wad refrakcji

- wykonuje pomiary oftalmiczne, naprawy i konserwacje wszystkich typów okularów i pomocy wzrokowych

- udziela porad dotyczących doboru, używania, konserwowania okularów, soczewek kontaktowych i innych pomocy wzrokowych

- może naprawiać, konserwować i justować przyrządy optyczne.

Technicy optycy znajdują zatrudnienie zarówno na stanowiskach produkcyjnych, jak i stanowiskach nadzoru technicznego procesów wytwarzania elementów i układów optyczno – mechanicznych i optoelektronicznych.

UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Technicy optycy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Ze względu na spełniane funkcje usługowe absolwenci tego zawodu znajdą zatrudnienie przede wszystkim w sektorze usługowo – handlowym, zakładach optyczno – usługowych (rzadziej w produkcyjnych), punktach serwisowych, placówkach medycznych i instytucjach naukowo badawczych na stanowisku serwisanta i konserwatora aparatury optyczno – mechaniczno-elektronicznej i pomiarowej.

Informacje o zawodzie OPTYK-MECHANIK

PODSTAWA_PROGRAMOWA_KSZTALCENIA_W_ZAWODZIE_OPTYK_MECHANIK.docx

INFORMACJA O ZAWODZIE OPTYK – MECHANIK

Optyk – mechanik wykonuje montaż sprzętu optycznego i optoelektronicznego. Do głównych zadań wykonywanych przez optyka – mechanika zalicza się:

dobieranie, przygotowanie do montażu i montowanie elementów i zespołów sprzętu:

justowanie zmontowanego sprzętu.

Optyk – mechanik zajmuje się konserwacją i naprawą sprzętu optycznego i optoelektronicznego posługując się narzędziami i urządzeniami ślusarsko – montażowymi oraz przyrządami kontrolno -pomiarowymi.

Może też prowadzić sprzedaż urządzeń i części oraz udzielać porad w zakresie użytkowania sprzedawanego sprzętu.

Zawód ten wymaga sprawności manualnych, cierpliwości, spostrzegawczości oraz komunikatywności. Ważny jest dobry wzrok i rozróżnianie kolorów.

Optyk - mechanik pracuje w pomieszczeniach zamkniętych, czystych, z dobrym oświetleniem i  stałą temperaturą na uniwersalnych i specjalistycznych stanowiskach. Może wykonywać prace na stanowiskach monterów, konserwatorów aparatury optycznej i pomiarowej, justerów i kontrolerów urządzeń.

UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPTYK – MECHANIK

Optyk – mechanik znajduje pracę w zakładach, w których używany jest sprzęt optyczny i optoelektroniczny.

Może być zatrudniony w:

- zakładach usługowych

- punktach serwisowych

- przedsiębiorstwach produkcyjnych

- u użytkowników sprzętu optycznego i optoelektronicznego

- w placówkach medycznych

- w instytucjach naukowo – badawczych jako serwisant, konserwator aparatury optyczno – mechanicznej.

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego
    ul. A. Felińskiego 13
    01-513 Warszawa
  • 228390041

Galeria zdjęć