Zespół Szkół Nr 31

Struktura organizacyjna i przedmiot działaniaW skład Zespołu Szkół  nr 31 wchodzą:

CXIV Liceum Ogólnokształcące 

- klasa ogólna z dodatkowa plastyką , reklamą i grafiką 

komputerową (programem autorskim ) - "Design & Reklama

- klasa ogólna (ratownictwo i pożarnictwo)

- klasa humanistyczno - artystyczna "Teatr bez granic" 

 

Technikum Mechaniczne Nr 7 – kształcące w zawodzie : 

 - technik organizacji reklamy

- technik optyk

 

Branżowa Szkoła Rzemiosł Artystycznych I stopnia Nr 65:

- klasa złotnik-jubiler 

- klasa optyk mechanik

 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy (w zawodzie złotnik-jubiler) 

 

Organami szkoły są:
- Dyrektor Szkoły 
- Rada Pedagogiczna 
- Rada Rodziców 
- Samorząd Uczniowski
Szczegółowy opis działań szkoły i kompetencji organów określa Statut Szkoły  Statut ZS nr 31 

 

Zespół Szkół jako szkoła publiczna:
- zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;
- realizuje ustalone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej podstawy programowe oraz ewentualnie      programy własne i autorskie, a także szkolny program wychowawczy;
- zapewnia uczniom pomoc psychologiczną i pedagogiczną,a także opiekę pielęgniarską.

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego
    ul. A. Felińskiego 13
    01-513 Warszawa
  • 228390041

Galeria zdjęć