Zespół Szkół Nr 31

Kwalifikacje zawodowe

Technik optyk (od r. szk. 2019/2020)

MEP.02. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych

MEP.03. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych

Technik optyk - wcześniejsze roczniki

MG.14 - Montaż i naprawa elementów i układów optycznych

MG.30 - Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych

 

Technik reklamy (od r. szk. 2019/2020)

1. PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego:

 • przygotowanie elementów strategii reklamowej
 • przygotowanie elementów kreacji reklamowej
 • produkcja reklamy

2. PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową:

 • planowanie kampanii reklamowej
 • organizowanie sprzedaży reklamowej
 • realizowanie kampanii reklamowej
 • badanie przekazu reklamowego

 

Technik organizacji reklamy:

 1. AU.29. Sprzedaż produktów i usług reklamowych

  1. Przygotowanie oferty produktów i usług reklamowych

  Uczeń:

  1. korzysta z różnych źródeł informacji o produktach i usługach reklamowych;
  2. rozpoznaje rynek produktów i usług reklamowych na podstawie analizy ekonomicznej i marketingowej;
  3. stosuje narzędzia marketingu;
  4. opracowuje ofertę handlową zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami klientów;
  5. stosuje metody kalkulacji cen;
  6. opracowuje cenniki produktów i usług reklamowych;
  7. przygotowuje prezentację produktów i usług reklamowych z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego.

  2. Prowadzenie sprzedaży produktów i usług reklamowych

  1. tworzy i aktualizuje bazy danych o klientach;
  2. identyfikuje typy klientów;
  3. prowadzi rozmowę sprzedażową;
  4. prezentuje ofertę sprzedaży produktów i usług reklamowych;
  5. prowadzi sprzedaż produktów i usług reklamowych zgodnie z przyjętą strategią marketingową;
  6. realizuje zlecenia i zamówienia na produkty i usługi reklamowe;
  7. negocjuje oraz przygotowuje umowy sprzedaży produktów i usług;
  8. prowadzi dokumentację dotyczącą sprzedaży produktów i usług;
  9. korzysta z programów komputerowych stosowanych w procesie sprzedaży produktów i usług reklamowych.

  AU.30. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

  1. Tworzenie przekazu reklamowego

  Uczeń:

  1. określa cele przekazu reklamowego;
  2. dobiera narzędzia promocji;
  3. pozyskuje oraz przetwarza informacje niezbędne do realizacji reklamy;
  4. prezentuje informacje reklamowe w formie graficznej, tekstowej i tabelarycznej oraz określa ich przydatność do wykonania reklamy;
  5. określa mechanizmy wpływające na tworzenie reklamy;
  6. przygotowuje zestaw informacji dotyczących kampanii reklamowej;
  7. dobiera środki reklamowe służące do opracowania przekazu reklamowego;
  8. dobiera środki prezentacji przekazu reklamowego;
  9. stosuje programy komputerowe do gromadzenia i przetwarzania informacji oraz opracowania przekazu reklamowego;
  10. stosuje przepisy prawa oraz przestrzega zasad etyki zawodowej, dotyczących tworzenia przekazu reklamowego.

  2. Projektowanie środków reklamowych

  Uczeń:

  1. projektuje różne formy środków reklamowych i innych narzędzi promocji;
  2. projektuje elementy systemu wizualnej identyfikacji firmy;
  3. stosuje różne formy i środki projektowania reklamy;
  4. stosuje przepisy prawa autorskiego i własności intelektualnej;
  5. wykorzystuje programy komputerowe w trakcie prac projektowych;
  6. prezentuje projekty reklamy produktów i usług.

  3. Tworzenie planu medialnego

  Uczeń:

  1. ocenia projekt przekazu reklamowego przed jego publikacją;
  2. dobiera nośniki reklamy do przyjętej strategii reklamy;
  3. dobiera media do przyjętej strategii reklamy;
  4. ustala czas emisji reklamy w mediach na podstawie określonych wskaźników;
  5. sporządza plan przebiegu kampanii reklamowej w mediach zgodnie z przyjętym budżetem;
  6. organizuje emisję reklamy w mediach;
  7. sporządza dokumenty dotyczące emisji reklamy w mediach;
  8. stosuje przepisy prawa oraz przestrzega zasad etyki zawodowej, dotyczących emisji reklamy w mediach.

  4. Przygotowywanie środków reklamowych

  Uczeń:

  1. planuje etapy produkcji środków reklamowych;
  2. wykorzystuje wiedzę i umiejętności z zakresu towaroznawstwa do realizacji określonych zadań;
  3. sporządza harmonogram przygotowania środków reklamowych;
  4. określa metody i techniki produkcji reklamy;
  5. dobiera materiały i narzędzia do wykonywania środków reklamowych;
  6. sporządza zapotrzebowanie na materiały i sprzęt do produkcji środków reklamowych;
  7. obsługuje urządzenia techniczne i korzysta z programów komputerowych do wykonywania środków reklamowych;
  8. przygotowuje reklamę w wersji drukowanej i elektronicznej;
  9. przestrzega standardów jakości pracy w procesie produkcji środków reklamy;
  10. prowadzi dokumentację dotyczącą produkcji środków reklamowych;
  11. przestrzega zasad etyki zawodowej podczas produkcji środków reklamowych oraz stosuje przepisy prawa w tym zakresie.

  5. Badanie skuteczności reklamy

  Uczeń:

  1. opracowuje oraz interpretuje wyniki badań rynku reklamy;
  2. ocenia jakość produktów i usług reklamowych według określonych kryteriów;
  3. określa efektywność reklamy na podstawie ustalonych wskaźników;
  4. ocenia skuteczność reklamy na podstawie badań rynkowych;
  5. prowadzi badania efektywności reklamy z wykorzystaniem programów komputerowych;
  6. prezentuje wyniki badań dotyczących oceny jakości oraz skuteczności prowadzonej reklamy.

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego
  ul. A. Felińskiego 13
  01-513 Warszawa
 • 228390041

Galeria zdjęć