Zespół Szkół Nr 31

Język niemiecki

Informacje dla uczniów

DLACZEGO JĘZYK NIEMIECKI JEST TAKI WAŻNY?
BO TO JĘZYK Z WIDOKAMI NA PRZYSZŁOŚĆ!
To język urzędowy aż pięciu państw: Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Wielkiego Księstwa Luxemburg i Księstwa Lichtenstein.

 

„Przedsiębiorstwa działające w Polsce wymagają coraz częściej od osób ubiegających się o pracę znajomości dwóch języków obcych. Biorąc pod uwagę bliskie stosunki gospodarcze między Polską a Niemcami, osoby z dobrą znajomością języka niemieckiego mają na rynku pracy z pewnością istotną przewagę. Niemiecki jest także drugim najważniejszym językiem nauki. Niemcy zajmują trzecie miejsce w świecie, jeśli chodzi o wkład w badania naukowe i ich rozwój, oraz przyznają zagranicznym naukowcom stypendia na prowadzenie badań. Niemieckie uniwersytety prowadzą szeroko zakrojone programy wymiany dla studentów i są, w porównaniu z innymi zagranicznymi uczelniami, o wiele bardziej atrakcyjne pod względem kosztów studiowania.”

 

Christoph Mohr: Niemiecki w Polsce,  http://jows.pl/artykuly/niemiecki-w-polsce?page=show, 10.05.2020 

 

  

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego
    ul. A. Felińskiego 13
    01-513 Warszawa
  • 228390041

Galeria zdjęć