Zespół Szkół Nr 31

 • Odwołany egzamin S.1

  W związku z chorobą egzaminatora egzamin praktyczny z kwalifikacji S.1 - złotnik jubiler w dniach 15 i 16 stycznia 2019 roku został odwołany.

  O nowym terminie egzaminu poinformujemy po ustaleniu jego czasu z warszawską OKE.

 • EGZAMINY ZAWODOWE

  EGZAMINY ZAWODOWE - SESJA STYCZEŃ - LUTY 2019

  10 stycznia 2019r. (czwartek); Egzaminy pisemne z kwalifikacji: 

  S.1 (złotnik jubiler)  godz.10.00 (sala 108W)

  A.27 (4 TOR)          godz.12.00 (sala 108W)

  A.26 (3 TOR) pop   godz. 14.00 (sala 108W)

  Proszę przyjść z dokumentem tożsamości, czarnym długopisem i kalkulatorem prostym 30 minut przed egzaminem

  Egzaminy praktyczne:

  S.1 - 15.01 (wtorek), 16.01.2019 (środa)

  zmiany 9.00 i 15.00 wg listy

  A.27 15.01.2019 (wtorek) godz. 9.00

  A.26 18.01.2019 (piątek) godz.12.00

  Proszę przyjść z dokumentem tożsamości, czarnym długopisem i kalkulatorem prostym 30 minut przed egzaminem

 • Ekspert savoir-vivre'u
  08.01.2019


  Serdecznie gratulujemy Oldze  Durjasz ucennicy klasy 2c za zdobycie tytułu eksperta od savoir-vivre'u w wyniku konkursu, który odbył  się w dniu 19 grudnia 2018 roku 
  Ewa Żaczek i grono pedagogiczne

 • Jasełka 2018
  08.01.2019

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Jasełka 2018.

 • Aktualizacja danych

  Dane z programu Plan lekcji zostały zaktualizowane
 • Logo i wizualizacja
  20.12.2018

  Zapraszamy do zapoznania się z wizualizacją logo na odzieży wizualizacje_pdf.pdf

  RascalKatalog2018-7.pdf

 • Szlachetna paczka

  Szlachetna paczka

  Wpłata na rzecz Szlachetnej Paczki dokonana!!!

  We wszystkich zbiórkach przeprowadzonych w szkole na rzecz SZLACHETNEJ PACZKI, łącznie z zorganizowaną Giełdą Dobroczynności uzyskaliśmy 800 zł. Wszystkim, którzy przyczynili się do zebrania takiej kwoty gorąco dziękujemy!!!

  Dzięki Waszej ofiarności wystarczy pieniędzy na zakup tak potrzebnych p. Weronice sprzętów: szafy, kanapy i lustra oraz pościeli

 • 09.11.2018

  O godzinie 11:11 w naszej szkole zabrzmi Mazurek Dąbrowskiego. Hymn odśpiewają uczniowie i nauczyciele w ramach ogólnopolskiej akcji „Razem dla Niepodległej”. 
  Nasza szkoła pamięta o wszystkich bohaterach, którzy walczyli o wolność naszego kraju.

 • Konkurs KYOTO

  Konkurs KYOTO

  Weź udział w konkursie

  "DO YOU KYOTO? Czy robisz coś dobrego dla środowiska?"

   

  Przedmiotem konkursu jest:

   

  1. wykonanie maskotki kampanii DO YOU KYOTO? tzw. Eco-chan w dowolnej technice w ramach upcyklingu i wykonanie 3 zdjęć pracy (w wysokiej rozdzielczości min. 4200x2800 Mpx oraz w formacie .jpg)

  Eco-Chan to postać reprezentująca ideę upcyklingu, której głowę stanowi worek z odpadami oraz pagoda (rodzaj wieży na terenie świątyni);

   lub:

  2. ułożenie ekologicznych słów do piosenki Szła dzieweczka do laseczka, zapisanie ich w formacie pdf. Tekst piosenki musi nawiązywać do tematyki proekologicznej i promować prawidłowe sposoby postępowania z odpadami.

  Nie zwlekaj! Wyzwól swoją kreatywność!

   

   Dodatkowe informacje u E. Jarzombkowskiej

   Prace zgłaszamy do 28.XI.!

 • 24.10.2018 Serdecznie gratulujemy uczennicom wyróżnienia w V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Zwykli ludzie wielkimi bohaterami".
  Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Zwykli ludzie wielkimi bohaterami" - Obrazek 1Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Zwykli ludzie wielkimi bohaterami" - Obrazek 2
 • Międzyszkolne Olimpijskie Koło Historii Sztuki

  Międzyszkolne Olimpijskie Koło Historii Sztuki

  Uwaga! Ruszają zajęcia Międzyszkolnego Olimpijskiego Koła Historii Sztuki.

  Biuro Edukacji M. St. Warszawy przyznało dotację na uruchomienie w 1 półroczu roku szkolnego 2018/2019 zajęć międzyszkolnych z historii Sztuki w ramach programu SMOK. 

  Odbywać się one będą w czwartki w godzinach 14:35-17:45 w sali 207. Ruszamy już 4 października.

  Marek Stępień

 • 31.08.2018

  IX edycja programu „Twoje Dane – Twoja Sprawa” 2018/19

  Najmłodsi uczestnicy programu

  Po raz kolejny nasza szkoła uczestniczy w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym ,,Twoje Dane - Twoja Sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”.

  Koordynator szkolny: Kinga Łukaszewska

  Kolejne lata realizacji Programu oraz fakt, że cieszy się on niesłabnącym zainteresowaniem wśród placówek oświatowych dowodzą, jak bardzo jest on potrzebny. Dlatego ta, zapoczątkowana w 2009 r. inicjatywa edukacyjna, będzie kontynuowana również i w roku szkolnym 2018/2019.
   

 • Harmonogram roku szkolnego 2018/19

  ZEBRANIA Z RODZICAMI - ŚRODY GODZ.18.00

  12.09.2018 - KLASY 1: holl,stołówka

  pozostałe klasy z wychowawczami

  24.10.2018 - wywiadówka 

  12.12.2018 - wywiadówka

  23.01.2019 - wywiadówka - podsumowanie 1 okresu

  27.03.2019 - wywiadówka

  22.05.2019 - wywiadówka

  I okres: 03.09.2018 - 18.01.2019

  dla klasy 4 TOR do 14.12.2018

  II okres 21.01.2019 - 31.08.2019

  Koniec roku szkolnego dla klas maturalnych 26.04.2019

  Koniec roku szkolnego KKZ 05.07.2019 godz.15.30

  Przerwy świąteczne:

  zimowa: 23.12.2018 - 31.12.2019

  wiosenna: 18.04.2019 - 23.04.2019

  Ferie zimowe: 28.01.2019 - 10.02.2019

  Uroczystości:

  03.09.2018  poniedziałek/ Rozpoczęcie roku szkolnego 9.00, klasy pierwsze 11.00

  12.10.2018 piątek/ Dzień Komisji Edukacji Narodowej godz.12.30

  19.10.2018 piątek/ godz.10.30 Uroczystość 50-lecia szkoły

  09.11.2018 piątek/ Apel z okazji Święta Niepodległośći

  26.04.2019 piątek/ godz. 12.00 zakończenie roku szkolnego klas maturalnych

  21.06.2019 piątek/ godz.09.00 - zakończenie roku szkolnego

  05.07.2019 czwartek/ godz.15.30 - zakończenie kursu kwalifikacyjnego

  EGZAMINY MATURALNE

  pisemne: od 06.05.2019 do 23.05.2019

  ustne: od 06.05.2019 do 25.05.2019

  Rekolekcje wielkopostne - kwiecień 2019

  Wigilie klasowe - 21.12.2018 po 4 lekcjach

  Egzaminy poprawkowe: 26-30.08.2019 od godz. 8.30

 • Podręczniki szkolne 2018/19

  Wykaz podręczników szkolnych: https://zs31warszawa.edupage.org/text35/?

 • KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

  Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Zespole Szkół nr 31
   im. Jana Kilińskiego jest: Dyrektor Zespołu Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego , 01-513 Warszawa, ul. A. Felińskiego 13
  2. Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Zespołu Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, będzie Pani /Pan mogła/mógł skierować do  Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który zostanie powołany do dnia 31 lipca 2018 r.
  3. Administrator danych osobowych - Dyrektor Zespołu Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zespole Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego
  2. realizacji umów zawartych z kontrahentami Zespołu Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego
  3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

   

  1. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

   

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Zespołem Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor
   Zespołu Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego
  1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
    
  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
  • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
  • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 
  1. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
  • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
  • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 
  1. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
  • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;                                                            
  1. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 
  1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
  2. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w  Zespole Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
  3. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
  4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
  5. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 • Dla nauczycieli

  Serdecznie zapraszamy nauczycieli do zapoznania się z ofertami szkoleń w formie webinariów

  http://szkolenia.edumaster.pl/oferta-szkolen-dla-nauczycieli/

 • Moja Szkoła!

 • REMONT PLACÓWKI

  Drodzy Rodzice i Uczniowie,

  Prace remontowe na terenie szkoły przeprowadzane są przez firmę Interbud Dariusz Sieradzki z siedzibą w Cegielni, wybraną w drodze przetargu przez Wydział Infrastuktury Urzędu Dzielnicy Warszawa Żoliborz m. st. Warszawy.
  Pomimo licznych interwencji u wykonawcy oraz w Wydziale Infrastruktury prace remontowe przebiegają w bardzo wolnym tempie, a uwagi ze strony szkoły oraz Wydziału Infrastruktury Dzielnicy Warszawa Żoliborz m. st. Warszawy nie są uwzględniane przez firmę Interbud Dariusz Sieradzki.

  Przepraszamy za utrudnienia nie wynikające z naszej winy.
  Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 31 im. Jana Kilińskiego

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego
  ul. A. Felińskiego 13
  01-513 Warszawa
 • 228390041

Galeria zdjęć