Zespół Szkół Nr 31

Język polski

Język polski 2018/19

mgr Anna Wodzyńska

PSO-_Kilin__ski.docx

 

 

 

MATURA_USTNA_Z_JEZYKA_POLSKIEGO_-_STARA_FORMULA.docx

LISTA_LEKTUR-_zakr._podst._i_rozszerz..pdf

Sporządzenie bibliografii na przykładzie konkretnego tematu.

Temat: ,,Przedstaw konflikt pokoleń odnosząc się do wybranych przykładów literackich".

Temat ten pozwala nam na dużą dowolność w wyborze literatury, ponieważ nie ogranicza nas chronologicznie, można uwzględnić utwory z dowolnej epoki literackiej. Możemy wziąć pod uwagę literaturę polską jak i obcą, dowolny rodzaj literacki, a co najważniejsze "konflikt pokoleń" to często powtarzający się w literaturze motyw. Ograniczyć się możemy do kilku przykładów utworów literackich.

Literatura podmiotu:

 • Gombrowicz W., Ferdydurke, Warszawa 2003
 • Mickiewicz A., Pan Tadeusz, Kraków 2007
 • Mickiewicz A., Oda do młodości, W:Mickiewicz A., Wiersze, Warszawa 1987, str. 25 - 27.
 • Mickiewicz A., Dziady cz. III, W:Mickiewicz A.Dziady, Warszawa 2006
 • Orzeszkowa E., Nad Niemnem, Kraków 2007
 • Prus B., Lalka, Kraków 2005
 • Reymont Wł., Chłopi, Kraków 2004
 • Żeromski S., Ludzie bezdomni, Kraków 2006
 • Żeromski S., Przedwiośnie, Kraków 2006

 

Literatura przedmiotu:

 • Drabarek B., Falkowski J., Rowińska I., Szkolny słownik motywów literackich, Warszawa 1998, str. 162 - 168.
 • Szweykowski Z., Twórczość B. Prusa, Warszawa 1972
 • Cieśla-Korytowska M., "Dziady" Adama Mickiewicza, Warszawa 1995

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego
  ul. A. Felińskiego 13
  01-513 Warszawa
 • 228390041

Galeria zdjęć