Zespół Szkół Nr 31

Podstawy przedsiębiorczości


Projekt 5  Materiał do zajęć: Rozdzial_6.pdf


Projekt 4  Materiał do zajęć: Rozdzial_5.compressed.pdf


Projekt 3 (biznesplan)


Projekt 2 (ABC prowadzenia działalności gospodarczej)

ABC

Zadanie omówimy na lekcji, wykorzystamy


Projekt 1 (wypełnianie rocznej deklaracji podatkowej)

Zadanie omówimy na lekcji, wykorzystamy program:

https://www.e-pity.pl/abc_podatki/deklaracje/pit_37/

Dane do zadania:

 

 

Pracujemy na lekcji, efekt (pit) wysyłamy do nauczyciela w temaci ewiadomości podając klasę, imię i nazwisko, PITSEMESTR 1


Projekt 2.

Omówimy narzędzia umożliwiające tworzenie krzyżówki w edytorze tekstu, np. https://www.youtube.com/watch?v=zra_p4CLdEk

Zadanie

 1. Praca powinna być podpisana imionami i nazwiskami (można pracować w parach) oraz symbolem klasy, nazwą rozdziałów z podręcznika
 2. Krzyżówka powinna zawierać około 20 ponumerowanych wypełnionych pozycji wraz z  wyróżnionym hasłem głównym
 3. Pod krzyżówką powinny znajdować się ponumerowane opisy do haseł krzyżówki.
 4. Zakres pytań powinien obejmować dwa wybrane rozdziały
 5. Pracę wysyłamy na adres zs31.inf@gmail.com w temacie podając klasę, nazwiska, krzyżówka

Rozdzial_1.pdf

Rozdzial_2.pdf

Rozdzial_3.pdf

Rozdzial_4.pdf


Projekt 1.

Prezentacja (samodzielnie lub zespół - maksymalnie 3 osoby). Tematyka z rozdziały II (z całego materiału), ale szczegółowo z jednego tematu (wybranego).

CZAS: MAX 10 minut, krótka i ciekawa


Prezentacja to: slajd tytułowy (imiona nazwiska, temat), slajd-plan prezentacji (w punktach co będzie w prezentacji), kilka slajdów o tematyce z II rozdziału, w tym jeden temat szczegółowo (ma być widoczne, że ten temat opracowany jest szczegółowo), slajd quiz (ze 3 pytania dla grupy), ostatni slajd to źródła.


Projekt prezentujemy na forum klasy - oceniamy wspólnie.


 

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego
  ul. A. Felińskiego 13
  01-513 Warszawa
 • 228390041

Galeria zdjęć