Zespół Szkół Nr 31

Struktura organizacyjna i przedmiot działaniaW skład Zespołu Szkół  nr 31 wchodzą:

1. CXIV Liceum Ogólnokształcące 

- klasy ogólne z dodatkowa plastyką , reklamą i grafiką 

komputerową (programem autorskim ) 

Od 1 września 2012

- klasy pierwsze humanistyczno-plastyczne oraz humanistyczno - artystyczne z nową podstawą 

programową (z plastyką oraz elementami rzemiosła)

2. XXVI Liceum Profilowane 

- rzemiosło artystyczne i użytkowe metalu ( do wygaśnięcia)

3. Technikum Mechaniczne Nr 7 – kształcące w zawodzie : 

 - technik organizacji reklamy

4. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 65:

- klasa złotnik-jubiler 

- klasa wielozawodowa (kowal, ślusarz, zegarmistrz, kaletnik oraz inne zawody rzemieślnicze)

5. Kwalifikacyjne kursy zawodowe (w zawodzie złotnik-jubiler, kowal i innych) 

 

Organami szkoły są:
- Dyrektor Szkoły 
- Rada Pedagogiczna 
- Rada Rodziców 
- Samorząd Uczniowski
Szczegółowy opis działań szkoły i kompetencji organów określa Statut Szkoły Statut_ZS_nr31.pdf

 

Zespół Szkół jako szkoła publiczna:
- zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;
- realizuje ustalone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej podstawy programowe oraz ewentualnie      programy własne i autorskie, a także szkolny program wychowawczy;
- zapewnia uczniom pomoc psychologiczną i pedagogiczną,a także opiekę pielęgniarską.

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego
    ul. A. Felińskiego 13
    01-513 Warszawa
  • 228390041

Galeria zdjęć