Zespół Szkół Nr 31

Informatyka 2017/2018


Kinga Łukaszewska - king.lukaszewska@gmail.com

Leszek Olszewski - zs31.inf@gmail.com

Pamiętaj: w temacie wiadomości podaj klasę, nazwisko, temat przesyłanego projektu


Lekcja 25,26 atrakcyjna prezentacja projektów

Tworzymy prezentację dotyczącą fraktali,  które możemy spotkać w życiu codziennym (poszukaj ich definicji w internecie).

Prezentacja powinna odtwarzać się automatycznie (dostosuj tempo), wszystkie graficzne elementy powinny zawierać animację przy ich pojawianiu się na slajdach.

Wytyczne:

- slajd tytulowy (imię nazwisko, temat prac, klasa),

- slajd wyjaśniający pojęcie "fraktal"

- trzy przykłady fraktali z życia codziennego wyszukane w internecie (zdjęcia i opis, źródła informacji)

- trzy projekty własnych fraktali obrazujących coś z życia codziennego podpisane nazwą (fraktal powinien przypominać coś realnego),

Do projektowania fraktali możesz posłużyć się  www.weavesilk.com

Prezentację realizujemy na dwóch zajęciach.


ekcja 23,24,25 prezentacja danych z arkusza na stronie internetowej; ankiety w sieci

Zadanie do wykonania (pracujemy na dwóch godzinach lekcyjnych - praca na ocenę, możliwość realizacji w zespole dwuosobowym) - 24-INF.pdf - ankieta powinna być podzielona na sekcje (pierwsza: a,b,c, druga: d, trzecia: e,f)

Temat został określony w zadaniu, można go zmienić (musi dotyczyć tematyki szkolnej).

Efektem pracy jest prezentacja zawierająca:

 • Slajd tytułowy (tytuł, nazwisko, klasa),
 • Slajd opisujący ankietę wraz z linkiem do ankiety,
 • Slajd zawierający podsumowanie badania opinii (wnioski) z graficzną interpretacją danych (wykresy). 
  Slajd ten powinien zawierać wnioski z badania.

​Prezentację wysyłamy w trakcie drugiej lekcji do nauczyciela w temacie podając klasę, nazwisko, ankieta.


lekcja 22

22-Wizualizacja_danych_za_pomoca___wykreso__w.docx


21 - animacja poklatkowa

Na lekcji omówimy zasady tworzenia prostej animacji. Po omówieniu zagadnień i możliwości programu unfreez przystępujemy do zadania (pracujemy indywidualnie na ocenę):

Stwórz animację swojego imienia spełniającą następujące wymagania:

- animować ma się cały napis (imię),

- animować mają się też poszczególne litery imienia,

- powinien się pojawić /animować  przez chwilę napis będący symbolem klasy oraz Twoje nazwisko,

- animacja ma działać ciągle i płynnie (odpowiednie tempo),

Prosty program do tworzenia animacji -> unfreez.zip

Pracę wyślij do nauczyciela na adres zs31.inf@gmail.com, w temacie wpisz: Klasa, nazwisko, animacja.

Pamiętaj o załączniku. Pracujemy na lekcji (dokończyć projekt można w domu)


18,19,20 - kamera cyfrowa, montaż wideo

Bardzo proszę o rozliczenie się z projektu poprzedniego (album zdjęć) do dnia 02.02.2018r.!!!

Zadanie polega na stworzeniu filmu o najciekawszych wydarzeniach kulturalnych z 2017r. (mamy trzy spotkania)

Kolejność zadań:

1. Każdy zaspół otrzyma wydrukowaną kartę pracy (scenariusz). Należy ją wypełnić i oddać nauczycielowi (wersja papierowa) INF-karta_pracy_film.pdf
 

2. Kręcimy minimalnie trzy ujęcia (scenariusz pobieramy od nauczyciela, można go jeszcze zmodyfikować):

- Tytuł filmu (tytuł, oraz klasę i autorów np. animacja, zaprojektowany na kartce papieru, na komputerze, inne pomysły)

- Wybrane wydarzenia (można wykorzystać np. komputery, telefony, kartki, prasę)

- Zakończenie (podsumowanie/podziękowanie, autorzy i klasa).

3. Montujemy ujęcia - powstaje film (oceniam film z zespołem).

Scenariusz (punkt 1) powinien zawierać tytuł, autorów, opis sceny (dokładny, tak jak obejmuje kamera od początku do końca ujęcia) 
Po uzgodnieniu szczegółów nagrywamy szkolną kamerą na ujęcia do filmu (punkt 2)

Montujemy z ujęć film (punk2 i 3).

Film powinien trwać do 2-3 minut.

Pamiętaj: tytuł autorzy, sceny filmu i zakończenie.


16,17 - przygotowanie zdjęć do publikacji, internetowe galerie

Album zdjęć - co to takiego?

Zdjęcia Google – zobacz pomoc ( https://support.google.com/photos/?hl=pl#topic=6128818 )

Utwórz album zdjęć zawierający 15 najciekawszych Twoim zdaniem zdjęć mijającego 2017r. Każde zdjęcie powinno być opisane wraz z podaniem źródła (skąd zostało pobrane). Pierwszym zdjęciem w albumie powinno być Twoje zdjęcie podpisane imieniem, nazwiskiem i klasą.


Album udostępniamy - zs31.inf@gmail.com lub king.lukaszewska@gmail.com podając w treści klasę, nazwisko, album. 


13-15 - grafika rastrowa

Kolaż zdjęć - co to takiego?

W trakcie zajęć posłużą się stroną http://www.photofancy.pl/ w celu przybliżenia zagadnienia związanego z tworzeniem fotokolaży.

Omówimy zagadnienie i Twoim zadaniem jest stworzenie dwóch kolaży zdjęć:

1 - fotokolaż prezentujący szkołę (zawierający podpis - imię, nazwisko, klasa, nazwę szkoły i oczywiscie ciekawe zdjęcia) - proszę o wykorzystanie kolażu Modern z omawianej strony http://www.photofancy.pl/,

2 - wykonaj dowolny kolaż podpisany Twoim imieniem, nazwiskiem i klasą (tematyka i technika dowolna) - ładne tło, minimum 10 podpisanych zdjęć o różnym stopniu obrotu, duża i ciekawa nazwę kolażu (pracujemy w edytorze pixlr.com omówimy go na zajęciach)

Zasady oceniania projektu zostaną omówione na lekcji. Realizujemy zadanie na lekcji i w domu. 

Prezentacja i ocena prac to kolejne zajęcia


11-12-Wykorzystanie_grafiki_wektorowej_do_tworzenia_elementow_graficznych_stron_i_prezentacji.pdf


09-10 - Tworzenie stron internetowych

Porównanie 5 darmowych generatorów stron www

Po omówieniu zagadnień związanych z projektem wybierz darmowy generator stron i zaprojektuj stronę www wybranej przez Ciebie imprezy/wydarzenia szkolnego (temat jest obligatoryjny). Pamiętaj o harmonogramie, miejscu, dacie. Strona ma być wizytówką tego wydarzenia.

Pracujemy indywidualnie, lub w zespołach (maksymalnie 2 osoby)

Link do strony prześlij do nauczyciela (projekty zostaną omówione i ocenione na kolejnej lekcji), w wiadomości podaj klasę i nazwiska autorów

Na stronie znajdować się powinien symbol klasy, oraz inicjały autorów.


08_11-Praca_zespolowa_w_chmurze_informatycznej(1).pdf


6._Tworzenie_elementow_baz_danych.pdf

06-07-Tworzenie_relacji_i_zadawanie_pytan_za_pomoca_kwerend.pdf (informatyka, lekcja 6,7 -grupy L. Olszewski)


4_5-Prawo_autorskie__budowa_strukturalna_dokumentu.pdf


03-Korzystanie_z_tutoriali_i_opcji_pomocy(1).pdf


02-Unikanie_zagrozen_zwiazanych_z_rozwojem_technologii_informacyjnej.pdf


01-Lekcja_organizacyjna__komputer_na_miare.pdf


 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego
  ul. A. Felińskiego 13
  01-513 Warszawa
 • 228390041

Galeria zdjęć