Zespół Szkół Nr 31

Technik Organizacji Reklamy Kwalifikacje zawodowe A.26, A.27 Praktyki zawodowe Informacje o zawodzie TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY Język polski Matematyka Historia sztuki Historia - Igor Białostocki Informatyka - K. Łukaszewska/L.Olszewski Towaroznawstwo Elementy prawa, etyki i psychologii Informatyka - techniki biurowe

Technikum Mechaniczne Nr 7

Technik Organizacji Reklamy

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY - ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI!

  Technikum jest czteroletnią szkołą dla absolwentów gimnazjum. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom młodych ludzi, tworząc szkołę, która nie tylko dostarcza wiedzy ogólnej, daje dobre przygotowanie teoretyczne, ale przede wszystkim pozwala na nauczenie się zawodu w praktyce.

  Współpracujemy z firmami reklamowymi, proponujemy dodatkowe warsztaty i szkolenia, aby nasi uczniowie byli jak najlepiej przygotowani do realizacji swoich zadań zawodowych.

  Pamiętamy również o tym, że życie młodego człowieka to nie tylko nauka, ale także kontakt z rówieśnikami, czas wolny i hobby.

  Organizujemy ciekawe wycieczki, zajęcia pozalekcyjne, ale najważniejsze dbamy o dobrą i przyjazną atmosferę w szkole. Nasza szkoła jest otwarta na indywidualność. Każdy z nas jest inny – każdy z nas jest ważny!

  Każdy absolwent ma otwartą drogę do dalszej edukacji będących kontynuacją i uzupełnieniem wiedzy w wybranej branży i zawodzie.

  Każdy absolwent może także podjąć pracę, gdyż zdobył już właściwą wiedzę i umiejętności w wybranym przez siebie zawodzie.

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego
    ul. A. Felińskiego 13
    01-513 Warszawa
  • 228390041

Galeria zdjęć