Zespół Szkół Nr 31

Biblioteka

mgr Ewa Żaczek

mgr Sławomira Aksamitowska - Michalik

 

Godziny pracy biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2019/20

Poniedziałek    7.55 - 14.00

Wtorek             7.55 - 15.00

Środa               8.00 - 15.00

Czwartek          8.00 - 14.00

Piątek               8.00  -14.00

 

Regulamin biblioteki

 1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów na podstawie kart czytelniczych uczniów.
 2. W bibliotece obowiązuje cisza, kulturalne zachowanie i zakaz spożywania posiłków.
 3. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały.
 4. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.
 5. Jednocześnie można wypożyczyć dwie książki na dwa tygodnie. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń. (np. dla olimpijczyków), może prolongować termin zwrotu.
 6. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki i innych materiałów czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję, albo inną wskazaną przez bibliotekarza.
 7. Wszystkie wypożyczone materiały powinny być zwrócone przed końcem roku szkolnego.
 8. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do przedstawienia w sekretariace szkoły zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.
 9. W bibliotece znajduje się kserograf do bezpłatnego korzystania przez uczniów po uzyskaniu akceptacji nauczyciela bibliotekarza. Nie kseruje się notatek z lekcji!
 10. W bibliotece jest możliwość korzystania z komputera, tylko do celów naukowych.

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego
  ul. A. Felińskiego 13
  01-513 Warszawa
 • 228390041

Galeria zdjęć