Zespół Szkół Nr 31

Profil szkoły

Broszura_informacyjna_2020_21.pdf

1A

KLASA 1A projektowanie plastyczne 

(innowacja z plastyki)

 

przedmioty rozszerzone:

język polski, historia, historia sztuki

 

języki obce:

angielski i niemiecki

 

Co oferujemy:

 • Zajęcia plastyczne wg innowacji plastycznej – rysunek, malarstwo, rzeźba – mała forma, ceramika, techniki plastyczne,
 • Rozwój własnego warsztatu plastycznego, poznanie nowych technik,
 • Praca we wspaniale wyposażonym atelier, plenery malarskie, wystawy

 

Współpracujemy:

 • Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej
 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

 

Wymagania:

Zainteresowania plastyczne początkujące i zaawansowane, otwartość na nowe techniki plastyczne

1C

KLASA 1C ratownictwo & pożarnictwo 

(innowacja z wychowania fizycznego)

 

przedmioty rozszerzone:

język angielski, biologia, wos

języki obce:

angielski i niemiecki

 

Co oferujemy:

 • Zajęcia na pływalni – karta pływacka,  ratownik wodny
 • Warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej, kurs KPP
 • Warsztaty wyjazdowe – ratowniczo-poszukiwawcze, do jednostek Państwowych i Ochotniczych Straży Pożarnych

 

Współpracujemy: 

z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego, Szkołą ratownictwa MEDITRANS, fundacją ANIKAR, jednostkami PSP i OSP, GOPR

 

Wymagania:

Sprawność psychofizyczna, podstawowe umiejętności z pływania,  empatia i wrażliwość, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do nauki pływania.

1D

KLASA 1D artystyczno-teatralna 

(innowacja z plastyki)

przedmioty rozszerzone:

język polski, historia sztuki,  język angielski,

 

języki obce:

angielski i niemiecki

 

Co oferujemy:

 • „Teatr bez granic” – projekt edukacyjny,
 • Liczne warsztaty teatralne i plastyczne, lekcje muzealne, wizyty w warszawskich teatrach na spektaklach,
 • Warsztaty wyjazdowe w różnych teatrach.

 

Współpracujemy:

 • Teatr Powszechny
 • Teatr Studio
 • TR Warszawa

 

Wymagania:

 • Otwartość na współczesne zjawiska kulturalne i artystyczne
 • zainteresowania humanistyczne, literackie i plastyczne 

 

KLASA 1TO - technik optyk

przedmioty rozszerzone:

matematyka, fizyka 

języki obce:

angielski i niemiecki 

 

Co oferujemy:

 • naukę cenionego zawodu zarówno w kraju jak i za granicą,
 • pracownie wyposażone w urządzenia diagnostyczne zaawansowane, co pozwala stale poszerzać swoją wiedzę i rozwijać umiejętności,
 • praktyczną naukę w prestiżowych salonach optycznych.

 

 

Współpracujemy:

Przemysłowe Centrum Optyki S. A.

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

Salony optyczne

 

Wymagania:

chęć kształcenia się w zawodzie z przyszłością, precyzja, cierpliwość.

 

Wybierając kierunek technik optyk poznasz jak:

 

 • dobierać, wykonywać i dopasowywać okulary oraz inne pomoce wzrokowe,
 • wykonać pomiary oftalmiczne oraz naprawić i konserwować wszystkie typy okularów i pomocy wzrokowych,
 • udzielać porad dotyczących doboru, używania; i konserwowania okularów oraz soczewek kontaktowych - naprawić, konserwować i justować przyrządy optyczne.

 

KLASA 1TR - technik reklamy

przedmioty rozszerzone:

informatyka (programowanie), język angielski 

 

języki obce:

angielski i niemiecki 

 

Co oferujemy:

 • podstawy produkcji filmów reklamowych i reklam radiowych,
 • naukę tworzenia tekstów i sloganów reklamowych,
 • praktyczną naukę określania skuteczności i efektywności kampanii reklamowej wraz z planem budżetowym,
 • naukę obsługi programów graficznych: Ilustrator, Photoshop, CorelDraw,
 • naukę tworzenia identyfikacji wizualnej firmy - brandingu (znaki graficzne, sygnety, logotypy itp.) i innych projektów graficznych wraz z nauką różnych technik druku, 
 • zdobywanie umiejętności porozumiewania się w języku obcym w zakresie reklamy,
 • podstawy prawa autorskiego i poznanie zasad prowadzenia własnej działalności.

 

Współpracujemy:

„SHARK DESIGN”,

International Data Group Poland S.A., 

DRUK DESIGN,

KOTBURY,

REKLAWIZ P.U.H. 

 

Wymagania:

zainteresowanie reklamą, zmysł artystyczny, otwartość na zjawiska artystyczne i kulturalne, twórcze myślenie, chęć ciągłego rozwoju.

 

KLASA 1pzj złotnik-jubiler

Nasi absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w zawodzie, a także do otwarcia własnej działalności gospodarczej. 

Chcesz się szybko usamodzielnić, masz zdolności manualne - wyuczysz się u nas zawodu złotnik-jubiler.

W naszej szkole uczniowie biorą udział w konkursach artystycznych, a ich prace prezentowane są co roku na targach międzynarodowych.

języki obce:

angielski

 

Co oferujemy:

 • Zajęcia w nowoczesnych w pełni wyposażonych pracowniach,
 • Rozwój umiejętności manualnych, poznanie nowych technik jubilerskich,
 • Wykonywanie wyrobów jubilerskich według własnego pomysłu,
 • Naukę pod okiem mistrzów w zawodzie złotnik-jubiler.

Współpracujemy:

 • Fundacja dla Rozwoju Polskiej Branży Złotniczo-Jubilerskiej –organizatorem Targów GOLDEXPO,
 • Cech Złotników, Zegarmistrzów, Optyków, Grawerów i Brązowników,
 • Zakłady złotniczo-jubilerskie.

Wymagania:

Zainteresowania artystyczne, wyobraźnia przestrzenna, twórcze myślenie, zręczność manualna.

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego
  ul. A. Felińskiego 13
  01-513 Warszawa
 • 228390041

Galeria zdjęć