Zespół Szkół Nr 31

Współpraca z PCO S.A.

Porozumienie Nr NB/562/2017 z dnia 29 sierpnia 2017r.

Mając na uwadze podjęcia działań zmierzających do poprawy stanu ilościowego i jakościowego kztałcenia uczniów Technikum Mechanicznego Nr 7 i Branżowej Szkoły Rzemiosł Artystycznych I stopnia Nr 65 w zawodach technik optyk i optyk mechanik , Dyrekcja szkoły podpisała porozumienie z firmą PCO S.A. w Warszawie.
Celem porozumienia jest:

 • ścisłe powiązanie kierunków ksztalcenia z potrzebami rynku pracy
 • ścisły związek kształcenia teoretycznego z praktyką
 • promowanie zawodów związanych z wytwarzaniem elementów optycznych i montażem wyrobów optometrycznych
 • podnoszenie jakości uczenia i wychowania
 • podnoszenie jakości kształcenia i poziomu praktyk zawodowych
 • unowocześnianie procesu kształcenia w zawodach branży optoelektronicznej

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego
  ul. A. Felińskiego 13
  01-513 Warszawa
 • 228390041

Galeria zdjęć