Zespół Szkół Nr 31

PROJEKT SZKOŁA 6.0

Przystąpienie ZS nr 31 do projektu Szkoła 6.0 w październiku 2019 – koordynator A. Kornet,
„Szkoła 6.0” to projekt tworzący platformę współpracy pomiędzy polskimi i polonijnymi środowiskami
oświatowymi. Nazwa nawiązuje do najwyższej oceny stosowanej w polskim systemie edukacyjnym oraz do
szacunkowej liczby Polaków z kraju i z zagranicy obliczanej na 60 milionów. Jest symbolicznym
podkreśleniem wagi jakości w nauczaniu oraz roli, jaką placówki oświatowe odgrywają w procesie
podtrzymywania polskości.
„Szkoła 6.0” to zachęta do nawiązywania stałych i pogłębionych kontaktów między szkołami w Polsce i za
granicą w celu wzajemnego rozwoju oraz podnoszenia jakości ich nauczania. To również okazja do
poszerzania wiadomości o Polsce, jej języku, kulturze i historii poza granicami kraju, a także popularyzowania
wiedzy o historii i dorobku Polonii i Polaków żyjących za granicą w społeczeństwie polskim.
PROJEKT ORGANIZOWANY JEST PRZEZ STOWARZYSZENIE „WSPÓLNOTA POLSKA” WE WSPÓŁPRACY Z
SENATEM RP.
http://wspolnotapolska.org.pl/szkola60/index.php
 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego
    ul. A. Felińskiego 13
    01-513 Warszawa
  • 228390041

Galeria zdjęć